blog-background-1920px

Landis+Gyrin yhteiskuntavastuussa korostuvat kestävä kehitys ja tulevaisuus

8. maaliskuuta 2017 klo 11.29.53

sustainability_profile.jpgÄlykkään mittauksen teknologia auttaa edistämään kestävää kehitystä ja tulevaisuutta. Sen avulla energiayhtiöt ja kuluttajat voivat tehdä ajantasaiseen tietoon perustuvia harkittuja päätöksiä energiankäytöstä ja käyttää energiaresursseja vastuulliseesti. Älykäs mittaus on keskeisessä roolissa, kun eri puolilla maailmaa päivitetään energian jakelujärjestelmiä ja siirrytään kohti hajautettua energiantuotantoa. Näin luodaan pohja innovatiivisille energianhallintaratkaisuille ja tulevaisuuden kestävälle energiankäytölle.

Landis+Gyr kehittää energia-alalle teknologiaa ja ratkaisuja, jotka auttavat niin energiayhtiöitä kuin kuluttajia parantamaan energiatehokkuuttaan ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Toimintamme kestävämmän tulevaisuuden puolesta edellyttää, että kiinnitämme huomiota myös oman toimintamme yhteiskunnallisiin ja ympäristövaikutuksiin.

Otamme toiminnassamme kokonaisvaltaisesti huomioon liiketoimintamme vaikutukset ympäristöön, työntekijöihimme ja yhteiskuntaan ja olemme ylpeitä kestävän kehityksen mukaisista ja reiluista tuotteistamme. Yhteiskuntavastuu on jo vuosia ollut yrityksemme painopistealue. Haluamme kertoa siitä läpinäkyvästi, ja julkaisemme vuosittain ympäristöprofiilin, joka sisältää yksityiskohtaista tietoa energian ja resurssien käytöstämme. Profiili kertoo myös sitoutumisestamme työterveyden, -turvallsuuden ja monimuotoisuuden kunnioittamiseen työyhteisössä sekä valottaa toimintaamme aktiivisena yrityskansalaisena.

Download our Environmental profile here

Vastuullisia askelia globaalisti ja paikallisesti

Ympäristösitoumuksemme sisältää energian ja polttoaineiden kulutuksen vähentämiseen tähtääviä projekteja ja puhtaan veden ohjelmia. Olemme myös ottaneet käyttöön järjestelmiä jätteen ja kemikaalien vähentämiseksi. Esimerkiksi käytössämme olevaa ajoneuvokalustoa päivitetään polttoainetehokkaampiin malleihin ja tehtaille asennetaan jäteveden puhdistusjärjestelmiä. Teolliset jätteet käsitellään ja kierrätetään asianmukaisesti, eikä mittareissamme käytetä haitallisia kemikaaleja.

Näiden konsernitason hankkeiden lisäksi yksittäiset toimipaikkamme ovat kehittäneet erilaisia luovia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseen. Tästä esimerkkinä on toimipisteemme Ranskassa, missä etäluettavien mittareiden muovikomponentit toimitetaan kokoonpanotehtaalle rekkakuljetuksina. Suunnittelutiimin ideat auttoivat pienentämään mittareissa käytettävän muovin määrää ja vähentämään kuljetuksiin kuluvaa polttoainetta. Yksi tiimin kehittämistä ratkaisuista oli kennorakenne, jolla muovikomponentista saatiin kestävä ja jäykkä mutta samalla muovin määrä ja paino pienenivät. Lisäksi osat suunniteltiin siten, että ne voidaan pinota tiiviisti, jolloin yhteen rekkaan mahtuu enemmän komponentteja ja toimituksista selvitään harvemmilla ajokerroilla.

'Fair meter' -hanke

Saimme hiljattain tilaisuuden todistaa uskottavuutemme ympäristöasioissa osana Alankomaiden Fair Meter -projektia. Asiakkaamme Alliander ja Stedin ovat allekirjoittaneet maan hallituksen kanssa Fair Meter Green Deal -sopimuksen, jossa yhtiöt mm. lupautuvat tekemään yhteistyötä vain sellaisten mittaritoimittajien kanssa, jotka sitoutuvat asetettuihin prosessi- ja tuotevaatimuksiin. Kaikkien projektiin osallistuvien on esimerkiksi tarkasteltava kriittisesti energiankulutustaan ja päästöjään, yksinkertaistettava materiaalien hankintaprosessejaan, vältettävä konfliktimineraalien käyttöä, ylläpidettävä tuotannon läpinäkyvyyttä ja hyviä työoloja sekä huolehdittava resurssien ja raaka-aineiden turvallisuudesta. Landis+Gyr on sitoutunut projektiin ja toimittaa Alankomaihin yhteensä yli 1,5 miljoonaa E360-mittaria.

Fair meter -hanke on yksi esimerkki pyrkimyksistämme täyttää jatkuvasti tiukimmatkin ympäristötietoisuutta ja eettistä liiketoimintaa koskevat vaatimukset tuotteidemme ja palvelujemme arvoketjussa. Teemme töitä tavoitteen eteen joka päivä, jokaisessa suunnittelemassamme tuotteessa ja allekirjoittamassamme sopimuksessa. Työskentelemme paremman ja kestävämmän tulevaisuuden hyväksi – emme vain asiakkaidemme halusta ja liiketoimintaa edistääksemme, vaan siksi, että se on eettisesti oikein.

Seuraa meitä LinkedInissä:   Landis+Gyr in the Nordics 

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit