blog-background-1920px

Andreas Umbach mezi 40 nejvlivnějšími osobami evropského průmyslového sektoru smart grid.

6. března 2015 12:28:00 SEČ

Redakční rada průmyslového magazínu Metering & Smart Energy International uvedla ve své ‘Příručce pro rozvoj smart grid 2015’ Andrease Umbacha, CEO společnosti Landis+Gyr, jako jednu ze 40 nejvlivnějších osob evropského průmyslového sektoru smart grid.

 

Podle časopisu představují jednotlivci uvedení na seznamu vlivnou hybnou sílu v odvětví smart grid v Evropě.

Andreas Umbach více než deset let vedl transformaci společnosti Landis+Gyr na globálního poskytovatele technologií a řešení pro smart metering a smart grid.  

Při dotazu na tří klíčové předpovědi v odvětví energetiky pro rok 2015 Andreas Umbach uvedl:

  1. Digitalizace energetických sítí bude v Evropě nadále na vzestupu

Podle názoru A. Umbacha je smart grid již realitou. To se odráží v nárůstu aktivních hráčů působících na tomto poli. „V současné době je kladen mnohem větší důraz na datovou oblast průmyslu, která zahrnuje například analytická data a data inteligentního měření.“ 

  1. Konvergence dat bude propojovat dříve samostatné procesy a klást důraz na koncepce smart grid a smart community.

IT konvergence není frází, ale velmi reálným trendem. K dispozici je široká škála komerčních technologií, které podporují IT konvergenci v energetice.  Jako příklad uvádí: „Zásadní vliv na rozvodné sítě energetických společností má rozvoj obnovitelných zdrojů. Ty byly ovšem původně navrženy pro jednosměrný, nikoli obousměrný provoz. Pokud do sítě zapojíte obnovitelné zdroje, musíte v této síti monitorovat frekvenci a napětí. Proto dnes v sítích existují oblasti, kde je potřeba konvergence IT technologií ze strany energetických společností velmi reálná.”

  1. Elektroměry se stanou komunikačním rozhraním všech úrovní energetického systému
Evropský energetický systém prochází neustálým vývojem a společnost Landis+Gyr intenzivně pracuje na vývoji řešení, která vyhoví veškerým novým potřebám. Jak uvádí Andreas Umbach, „Landis+Gyr je v současné době předním dodavatelem v oblasti řešení pro smart metering a naším cílem je stát se hlavním poskytovatelem řešení smart grid. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout neustálým vývojem nových funkcí, technologií a produktů pro smart metering.“

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles