blog-background-1920px

Automatizace distribuce pomáhá nizozemskému provozovateli distribuční sítě radikálně zkrátit průměrnou délku přerušení dodávky energie

6. března 2015 12:17:32 SEČ

S každým novým inteligentním zařízením, přístrojem, programem nebo aplikací, a s každým dalším krokem směrem ke komplexnější digitalizaci, se zvyšuje závislost na nepřetržité dodávce elektrické energie. Z tohoto důvodu je spolehlivost dodávky energie stále důležitějším faktorem, protože spotřebitelé jsou na její přerušení mnohem citlivější.

Společnost Enexis, hlavní provozovatel distribuční sítě (DNO) v Nizozemí, je jedním z pokrokových hráčů na evropském energetickém trhu, který si takový vývoj uvědomuje. Díky spolupráci se společností Landis+Gyr se Enexisu daří úspěšně implementovat automatizaci distribuce v nízkonapěťových a vysokonapěťových sítích. Hlavním cílem implementace řešení je zlepšení kvality distribuce elektrické energie – jinými slovy snížení četnosti a doby trvání přerušení dodávek.

Úspěch

Kvalita dodávané energie se obvykle posuzuje z hlediska četnosti a doby trvání přerušení dodávek elektrické energie pomocí indexu SAIDI (System Average Interruption Duration Index – průměrná systémová doba trvání přerušení dodávky energie) a SAIFI (System Average Interruption Frequency Index – průměrná systémová četnost přerušení dodávek elektrické energie. V průběhu roku indikuje SAIDI průměrnou dobu trvání přerušení dodávky a SAIFI stanovuje průměrný počet přerušení u každého zákazníka.

Společnost Enexis si stanovila ambiciózní cíl: snížit index SAIDI z 87 minut na 5 minut na zákazníka u 50 % své základny klientů, kterým je energie dodávána prostřednictvím automatizovaných vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí.

Spolupráce společností Enexis a Landis+Gyr se ukázala být velmi účinná: nizozemskému provozovateli se podařilo zkrátit dobu přerušení dodávek energie ne na pět, ale na pouhé tři minuty u zákazníků, kterým je energie dodávána prostřednictvím automatizovaných vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí, a kteří v době psaní tohoto článku tvořili přibližně 10 % základny klientů.

„V první řadě jsme chtěli stabilizovat index SAIDI založený na úrovni výkonnosti z roku 2008, s přihlédnutím k opotřebení zařízení a souvisejícímu očekávanému zvýšení výpadků“, říká Ivan Theunissen, projektový manažer společnosti Enexis. „Přestože ukazatel SAIFI nebyl explicitně součástí původního rozsahu opatření, pokročilý pohled na chování zátěží nám poskytuje informace pro zavedení nápravných opatření, která index SAIFI zlepšují. V rámci projektu ovšem ještě nebyla stanovena příslušná kvantifikace.

“Pro dosažení tohoto cíle navázala společnost Enexis spolupráci se společností PowerSense, která vyvíjí a vyrábí průmyslové inteligentní monitorovací a řídicí systémy pro distribuci elektrické energie. Řešení, určené pro zdokonalení a digitalizaci stávajících distribučních infrastruktur, bylo původně vývojovým projektem pro detekci závad optických vedení inovativní dánské energetické společnosti DONG. V roce 2006 byl projekt přesunut do společnosti PowerSense A/S, jejímž třicetiprocentním vlastníkem byla společnost DONG Energy až do roku 2014, kdy PowerSense získala společnost Landis+Gyr.

„S vývojem projektu jsme velmi spokojeni a naše spolupráce se společností Landis+Gyr probíhala velmi dobře,“ uvádí Theunissen. Společnost Enexis v rámci automatizace své distribuční sítě dosud zavedla více než 500 jednotek pro vzdálené monitorování a v roce 2015 plánuje instalovat dalších 300 zařízení.

Související články

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles