blog-background-1920px

SGTECH EUROPE 2015

6. října 2015 9:33:30 SELČ

iStock_000016699748SmallLandis+Gyr: Inteligentní distribuce prostřednictvím monitorování a řízení sítí

Na letošním technickém fóru k problematice inteligentních sítí SGTech Europe se sešlo přes 250 odborníků z oblasti energetiky, aby se mohli podělit o nejnovější zkušenosti z projektů a technologické inovace na podporu rozvoje oboru směrem ke konvergenci IT, OT a telekomunikačních služeb při realizaci inteligentních sítí. Specialisté na inteligentní sítě ze společnosti Landis+Gyr realizovali prezentaci řešení monitorování a řízení vysokonapěťových a nízkonapěťových sítí – S650 SCADAS760 Smart Grid Device Integrator. Tato řešení, určená pro nákladově efektivní zdokonalení a digitalizaci energetických sítí, umožňují sloučení stávajících a nových distribučních infrastruktur do systému SCADA a dalších provozních systémů k zajištění plnohodnotné inteligentní distribuce.

Zdokonalená vizualizace sítí
Národní legislativní předpisy zavazují provozovatele distribučních soustav k neustálé optimalizaci výpadků snížením indexu SAIDI (průměrná systémová doba trvání přerušení dodávky elektrické energie) a omezením jejich četnosti udávané pomocí indexu SAIFI (průměrná systémová četnost přerušení dodávek elektrické energie) při celkovém zvýšení spolehlivosti. Pomocí řešení pro monitorování a řízení od společnosti Landis+Gyr, která disponují funkcemi přesné detekce chyb, lokalizace a odstraňování závad, dokáží energetické společnosti plnit zákonné limity a technické normy při současném celkovém zvýšení spolehlivosti dodávky. Smart Grid Device Integrator S760 společnosti Landis+Gyr monitoruje kvalitu energie na strategických místech sítě a okamžitě identifikuje problémy způsobující překročení limitů pro elektrickou energii a výpadky její dodávky. Lepší přehled o síti umožňuje výrazně zlepšit výkon sítě a její plánování, což přináší lepší rozhodování o investicích do sítí k jejich rozšiřování nebo zdokonalování a dokonalejší správu připojování. 
 
Plně automatizovaný distribuční systém
Funkce řešení S760 pro automatizaci distribuce od společnosti Landis+Gyr poskytují významné výhody z hlediska obnovení provozu sítě po poruchách v síti. Mezi tyto funkce patří dálkové ovládání spínacích prvků, automatická regulace napětí a řízení na straně odběratele, které v kombinaci s pokročilými technologiemi snímačů a multikomunikační platformou napomáhají při vytváření plně řiditelné a flexibilní infrastruktury sítě. 
Lepší efektivita sítě
Stárnoucí infrastruktura sítě, rostoucí zátěž a distribuce výroby zvyšují náchylnost stávajícího distribučního systému k technickým a netechnickým ztrátám. Možnosti řešení S650 SCADA od společnosti Landis+Gyr v oblasti řízení zátěže zahrnují přesné měření dodávané a spotřebovávané elektrické energie a umožňují snadné sledování netechnických ztrát. Monitorování zátěže transformátorů a kvality energie současně s dohledem nad transformačními stanicemi s více přípojkami pomáhá předcházet mimořádným událostem, zajišťovat ochranu a maximalizovat efektivitu distribučních systémů energetických společností. 
Integrace a řízení obnovitelných zdrojů
S nárůstem výroby energie z obnovitelných zdrojů se budou energetické společnosti muset vypořádat s novými úkoly souvisejícími s variabilitou a nestálostí zátěží. Díky řešení S650 SCADA od společnosti Landis+Gyr mohou vybudovat flexibilní a vzájemně provázanou inteligentní infrastrukturu typu smart grid, kterou lze snadno rozšiřovat a modernizovat podle budoucích požadavků, jako je integrace obnovitelných zdrojů. Mezi výhody, které toto řešení nabízí, patří například fakturace energie z obnovitelných zdrojů, regulace energie k dosažení vyváženosti systému a dodržování omezení v síti nebo dálková kontrola a řízení výroby energie.
Informace o fóru SGTECH EUROPE 2015
SGTech Europe je přední evropská technická konference zaměřená na implementaci inteligentních sítí pro automatizaci rozvoden energetických společností, systémů SCADA a Control Room, telekomunikace a odborníky z oboru bezpečnosti počítačových dat. Tento program zahrnující celou řadu konferencí umožňuje setkání přes 250 odborníků na techniku inteligentních sítí. Proběhly zde prezentace více než 40 případových studií energetických společností ve 4 specializovaných kategoriích (IntelliSub, NextGen SCADA, UtiliNet a SmartSec). 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles