blog-background-1920px

Landis+Gyr pomáhá Lichtenštejnské energetické společnosti Lichtensteinische Kraftwerke (LKW) zvýšit dostupnost smart meteringu pro její zákazníky

5. března 2015 13:04:37 SEČ

Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) je veřejná energetická společnost s více než 190 zaměstnanci, která odpovídá za dodávky energie do celého Lichtenštejnského knížectví. Společnost LKW implementovala end-to-end řešení Gridstream® společnosti Landis+Gyr za účelem optimalizace zákaznického servisu, zvýšení informovanosti o kvalitě elektrické energie, zdokonalení detekce přerušení dodávky energie a možnosti sběru multienergetických dat.

Po úspěšné integraci softwaru do systémového prostředí společnosti LKW a dokončení testovací fáze s 850 elektroměry bylo více než 23 000 rezidenčních elektroměrů nahrazeno inteligentními elektroměry E450. Integrované rozhraní MBus inteligentního elektroměru Landis+Gyr E450 umožňuje měření více druhů energií: spotřebu plynu, vody a tepla je nyní možné odečítat bez dodatečného hardwaru. 

„Stačí nám pouze napojit elektroměr E450 na stávající měřidla a můžeme využívat inteligentní měření pro všechny druhy energií,“ říká Stephan Krähenbühl, Senior manager zákaznických projektů, Landis+Gyr EMEA. „V současné době můžeme provádět vzdálený odečet více než 3 000 měřidel plynu, vody a tepla, ale potenciál pro zapojení do systému smart meteringu představuje až 9 000 měřidel.“


Možnost vzdáleného přístupu

Vzdálený přístup VPN do zákaznického centra Landis+Gyr umožňuje poskytovat rychlou a účinnou podporu bez dalších cestovních výdajů. Během několika školení, provedených jak na místě, tak ve školicím středisku společnosti Landis+Gyr, se příslušní odborníci společnosti LKW naučili pracovat se softwarem a provádět instalaci a údržbu provozních zařízení, jako jsou inteligentní měřidla a datové koncentrátory. Seznámili se také se strukturou komunikační sítě PLC.

Elektroměr E450 je vybaven třífázovým odpojovačem a lze jej vzdáleně vypínat a zapínat. Tato funkce podporuje proces sběru dat a šetří společnosti LKW náklady na instalaci specializovaných platebních terminálů. Integrace celého systému do IT prostředí společnosti LKW je zajištěna pomocí několika specializovaných rozhraní. Přenášená data jsou zpracována do souborů XML a CSV. 

Jednou z hlavních výhod, které zavedení inteligentních měřidel společnosti LKW přináší, je přesná fakturace, která odráží skutečnou spotřebu. Fakturace je prováděna měsíčně nebo čtvrtletně, v závislosti na skupině zákazníků. Společnost LKW oceňuje flexibilitu při změně intervalů fakturace, která připravila cestu pro případné budoucí nové cenové modely.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles