blog-background-1920px

Firemní společenská odpovědnost – optimističtější budoucnost pro všechny

14. března 2017 15:26:07 SEČ

Technologie smart meteringu už ze své základní podstaty přispívá k udržitelnější budoucnosti. Umožňuje energetickým společnostem a zákazníkům přijímat informovaná rozhodnutí o používání energie, zvyšovat efektivitu jejího využívání a odpovědně přistupovat ke zdrojům. Systémy smart meteringu jsou základní součástí celosvětového úsilí o modernizaci systémů distribuce elektrické energie a zvládnutí přechodu na stále více decentralizovanou architekturu rozvodné sítě. Vytvářejí základy pro inovativní řešení v oblasti energetiky a razí cestu k udržitelné energetické budoucnosti.sustainability_profile.jpgVe společnosti Landis+Gyr se věnujeme vývoji nejmodernějších technologií a řešení pro energetický sektor a umožňujeme energetickým společnostem a zákazníkům významně zvyšovat efektivitu využívání energie a snižovat emise CO2. Náš příspěvek k udržitelné budoucnosti však nebude kompletní, pokud současně nebudeme věnovat pozornost vlivu našich aktivit na společnost a životní prostředí.

Když říkáme, že jsme hrdí na naše udržitelné a fair trade produkty, znamená to, že posuzujeme vliv našeho podnikání na životní prostředí, naše zaměstnance i celou společnost. Firemní společenská odpovědnost je naším zájmem řadu let. V rámci našeho závazku transparentnosti publikujeme každý obchodní rok náš environmentální profil, fakta a čísla o našem využívání energie a zdrojů, a také informace o plnění našeho závazku respektovat diverzitu, vytvářet zdravá a bezpečná pracovní prostředí a být aktivním členem společnosti.

Zelené kroky globálně a lokálně

Náš závazek ochrany životního prostředí zahrnuje projekty zaměřené na snížení spotřeby energií a paliv, ale také programy ochrany vodních zdrojů a systémy pro omezení produkce odpadů a chemických látek. Pro náš firemní vozový park například vybíráme vozidla s nízkou spotřebou paliva a do našich výrobních podniků instalujeme čističky odpadních vod; také zpracováváme a recyklujeme naše průmyslové odpady a v našich elektroměrech nepoužíváme škodlivé chemické látky.

Kromě těchto aktivit, které probíhají globálně, přicházejí jednotlivé pobočky s méně obvyklými a kreativními řešeními. Jedním z příkladů jsou naše pobočky ve Francii, kde probíhá výroba plastových součástí inteligentních elektroměrů v jednom výrobním závodu, a výrobky se převáží nákladním vozem do montážního závodu. Konstrukční tým proto navrhl důmyslné řešení, které šetří nejen množství plastu použitého v každém elektroměru, ale také množství paliva spotřebovaného při dopravě. Řešení spočívá ve využití voštinové konstrukce, která zachovává pevnost a tuhost dílu, ale snižuje hmotnost a objem použitého plastu. Díly byly navíc navrženy tak, aby je bylo možné naskládat těsně na sebe a zmenšit tak jejich přepravní objem. Do jednoho nákladního vozu lze díky tomu umístit více dílů a snížit tak celkový počet jízd.

Spravedlivá iniciativa

V nedávné době jsme dostali příležitost prokázat náš zelený kredit účastí na Projektu „Fair meter“ v Nizozemsku. Naši zákazníci, společnosti Alliander a Stedin, podepsali dohodu ‘Fair Meter Green Deal’ s nizozemskou vládou. Její součástí je závazek obou energetických společností spolupracovat pouze s dodavateli, kteří se řídí stejnými standardy, včetně procesů a produktů. Dohoda například nařizuje všem účastníkům zapojeným do projektu vyhodnocovat svou spotřebu energie a emise, zefektivnit procesy nákupu materiálů, vyhýbat se používání tzv. konfliktních surovin, udržovat transparentní výrobu, udržovat vhodné pracovní podmínky a chránit zdroje a suroviny. V rámci tohoto závazku dodala společnost Landis+Gyr více než 1,5 milionu elektroměrů E360 pro instalaci v Nizozemsku.

Tento projekt je pouze jedním příkladem našeho vytrvalého úsilí plnit nejvyšší standardy ochrany životního prostředí a etiky podnikání ve všech našich aktivitách a v celém hodnotovém řetězci našich produktů a služeb. Tohoto cíle se snažíme dosahovat každý den, při vytváření každého produktu a při podpisu každého kontraktu. Na lepší a zelenější budoucnosti pracujeme nejen proto, že to naši zákazníci požadují, a protože tak zdokonalujeme naše aktivity, ale také proto, že je to jednoduše správná věc.

Více informací o našem environmentálním profilu najdete zde.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles