blog-background-1920px

Gridstream GWA plní německé normy

6. března 2015 11:57:02 SEČ

Systém Gridstream® GWA (Gateway Administrator) společnosti Landis+Gyr představuje nové, plně automatizované komplexní řešení smart meteringu. Systém Gridstream GWA byl vyvinut s cílem splnit striktní požadavky německého trhu. Je navržen pro vysoký výkon a efektivní provoz ve velkém rozsahu, instalaci inteligentních sítí metodou point-to-point a plnění vysokých požadavků na ochranu soukromí a zabezpečení. Německé regulační předpisy pro řešení smart meteringu vyžadují, aby systém obsahoval základní měřidla, komunikační jednotku inteligentního měřidla (gateway), administrátora komunikační jednotky a rozhraní pro systémy řízení obchodního procesu, a také umožňoval zapojení více účastníků trhu. Správce komunikační jednotky tvoří IT systém podobný head-end systému, který zajišťuje především konfiguraci a správu komunikačních jednotek inteligentních měřidel pro jednotlivé účastníky trhu. Společnost Landis+Gyr se s tímto náročným úkolem vyrovnala návrhem systému upraveného podle specifických požadavků německého trhu: „Jiní výrobci se pravděpodobně vydali cestou rozšíření svých starých systémů, ale my jsme se rozhodli začít zcela od začátku. Vyvinuli jsme systém, který bez problémů splňuje a dokonce překonává požadavky specifikované ve směrnicích úřadu BSI (německého spolkového úřadu pro bezpečnost v informační technice),“ vysvětluje Dr-Ing. Markus Bestehorn, Product Manager Smart Energy Solutions ve společnosti Landis+Gyr.

Inteligence v komunikační jednotce

Požadavky německého regulačního úřadu na řešení smart meteringu vymezily dvě hlavní oblasti charakteristických vlastností. Za prvé, německý model obsahuje infrastrukturu AMI, ve které informace specifické pro smart metering zůstávají v komunikační jednotce inteligentního měřidla. Druhou zásadní vlastností německého modelu je, že využívá schéma zabezpečení end-to-end, ve kterém musí všichni účastníci využívat speciální certifikáty, bez kterých nemohou odečítat hodnoty měřidel ani zasahovat do dodávek energie.

Jedinečnost systému GWA společnosti Landis+Gyr spočívá mimo jiné ve schopnosti systému poskytovat plně automaticky všechny služby potřebné k instalaci, hromadnému sběru dat, správě certifikátů a distribuci naměřených dat různým účastníkům trhu. Systém disponuje výkonným a mimořádně funkčním řešením pro zvládání problematických situací v prostředí tvořeném několika miliony zařízení. Uživatel systému GWA má za úkol především iniciovat příslušné procesy, které běží automaticky, a zapojit se do nápravy vzniklých chyb, u kterých není možné jejich automatické řešení.

„Zajištěním takto vysoké úrovně automatizace umožňujeme vznik skutečně inteligentní sítě. Lidské zdroje našich zákazníků tak dostávají více prostoru a vysoce kvalifikovaní specialisté pak mohou vykonávat jiné, mnohem důležitější činnosti,“ říká Markus Bestehorn.

Koncept flexibilních ovladačů k zajištění interoperability

Německá legislativa a energetické společnosti se orientují na plnou interoperabilitu, avšak standardy vytvořené různými organizacemi (FNN, DKE, BDEW) ještě nejsou natolik dokonalé, aby zaručovaly úplnou interoperabilitu zařízení. Na základě zkušeností společnosti Landis+Gyr s inteligentními sítěmi na rozvíjejících se trzích bylo možné takovou situaci předpokládat, a systém Gridstream GWA proto obsahuje koncept ovladačů. Ten umožňuje zákazníkům instalovat hardware od různých dodavatelů, bez ohledu na chybějící standardy. Dodavatelé hardwaru mohou do svých zařízení integrovat nestandardní funkčnost a zajistit podporu takovýchto funkcí pomocí svých ovladačů. „Interoperabilita je zásadní. Snažíme se průběžně integrovat komunikační jednotky inteligentních měřidel od jiných dodavatelů, zatímco někteří konkurenti ještě nedokončili fázi vývoje,“ uvádí Markus Bestehorn.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles