blog-background-1920px

Kvalita E2E zajišťuje výkonnost smart meteringu

31. října 2016 10:00:50 SEČ

Technologie AMI poskytuje data o energii od milionů spotřebitelů energie. Informace o spotřebě energie a kvalitě elektrické energie jsou integrovány do vnitřních procesů energetických společností a mají zásadní význam pro kontinuitu jejich obchodních aktivit. Výkonnost řešení smart meteringu přesahuje technickou kvalitu jednotlivých komponent AMI.

Progresivní metody zvyšují kvalitu smart meteringu

Řešení smart metering se skládá z různých komponent: zařízení, komunikace, softwaru a integrací, jakož i souvisejících služeb. Bezproblémový provoz řešení závisí nejen na kvalitě jednotlivých komponent daného řešení, ale také na jejich kompatibilitě a interakci jako optimalizovaného balíčku řešení.

Kvalita závisí na použitých technologiích, procesech, metodách a nástrojích, ale také na personálu a partnerských sítích. Existuje několik celosvětových norem, například ISO 9001; 27001; 14001 a OHSAS 18001, které jsou vodítkem pro zlepšování kvality výrobků a procesů. Základem neustálého zdokonalování procesů jsou normy a modely osvědčených průmyslových postupů. Certifikáty potvrzují, že kvalita výrobků, systémů řízení a personálu splňuje mezinárodní, národní a místní požadavky. V konečném důsledku však „kvalita“ představuje vnímání zákazníka, nakolik výrobek nebo služba splňuje jeho očekávání.

Kvalita začíná konstrukcí

V případě smart meteringu vychází technická kvalita z přesnosti procesů – od výběru dodavatelů, přes konstrukci produktu, až po vlastní výrobu. Moderní oborové normy a metodiky zajištění kvality, například Advanced Product Quality Planning (APQP) a Design for Six Sigma (DFSS), pomáhají rozvíjet kvalitu výrobků  a procesů. Systematické zkoušení, dávkové testování a testování životnosti HALT (Highly Accelerated Life Testing) zajišťují, aby byly případné problémy zjištěny ještě před tím, než výrobky opustí továrnu. Dalším klíčovým slovem pro kvalitu je sledovatelnost: to znamená, že cesta od výroby k zákazníkovi je známá a vysledovatelná u každého elektroměru a každé jeho součásti.

Grafika: HALT simuluje podmínky prostředí, například teplotu 85 stupňů a 85% vlhkost, nebo vibrace po dobu 1000 hodin při proudu 100 A

Pokud jde o kvalitu zařízení po celou dobu jeho životnosti, svou roli také hraje funkčnost pokročilých elektroměrů. Zařízení s možností vzdálených aktualizací umožňují instalaci nového firmwaru elektroměrů v případě, kdy je nutné z důvodu nových právních nebo podnikových požadavků vyřešit problému za provozu, nebo pokud je k dispozici zdokonalená technologie.

Požadavky se promítají do vlastností softwaru

Při vývoji softwaru pro smart metering se do vlastností systémů zapracovávají požadavky a očekávání zákazníků. Pochopení a definování těchto požadavků od samého počátku procesu je tedy základem kvality. Jak píše jeden ze softwarových odborníků společnosti Landis+Gyr na svém blogu: skutečnou výzvou je pochopit a předvídat potřeby zákazníků, a nejen dodat to, co trh momentálně požaduje.

Řízení požadavků je také zahrnuto v jádru agilních metodik vývoje softwaru. Ty jsou založeny na opakovaném vývoji, kdy jsou požadavky a řešení vyvíjeny více týmy s různým zaměřením a možnostmi sebeorganizace. Agilní metodiky, například Scrum, zajišťují, že „hlas zákazníků“ řídí preference vlastností systémů, které mají být vyvíjeny.

Přečtěte si více o principech Continuous Delivery

Dalším příkladem agilních metodik je Continuous Delivery (kontinuální dodávka), která umožňuje rychlé přizpůsobení měnícím se požadavkům a zároveň zajištění toho, že změny v jedné části stávajícího kódu nebudou mít nepříznivý vliv na zbytek systémového softwaru. 

Kromě systematických procesů konstrukce a vývoje se kvalita softwarových produktů také zajišťuje procesy automatizovaného testování. Ve společnosti Landis+Gyr se testování systémů provádí na tisících zkušebních případů softwaru, z nichž většina se zkouší za použití zařízení a komunikací v reálném prostředí smart meteringu.

Testování a validace na úrovni řešení

Jak již bylo uvedeno výše, i ta nejlepší kvalita není pro zákazníka viditelná, pokud spolu zařízení a software nepracují bez problémů. Jsou-li součásti řešení navrženy tak, aby vzájemně spolupracovaly hned od začátku, riziko nesouladu a rušení se minimalizuje a zákazník může funkčnost řešení optimálně využít. Komplexní testování integrace řešení postupuje souběžně s testováním softwaru a ověřuje funkčnost a kompatibilitu E2E u součástí řešení.

Kromě interního testování a zajišťování kvality podle nejlepších průmyslových standardů se při zavádění nových technologií na trh provádí testy jak v akreditovaných externích laboratořích, tak i v provozních podmínkách. Přehrajte si video z komplexního laboratorního testování a testování integrace, která zajišťují kvalitu elektroměrů G3 PLC společnosti Landis+Gyr.

Podívejte se na: Představení G3 PLC technologie

 Kvalita E2E sahá daleko za dodávku řešení a týká se také podpory a služeb poskytovaných při zavádění systému i každodenního provozu. To zahrnuje závazek zajištění kontinuity a schopnost modernizovat řešení tak, aby splňovalo měnící se požadavky trhu. A takovou kvalitu bude nakonec vždy hodnotit zákazník.

Zvýraznit: Naší strategií je do působnosti našeho podnikání integrovat kvalitu, zdravotní, bezpečnostní a ekologické charakteristiky, protože je vidíme jako příležitosti ke zdokonalování. Úplnou strategii společnosti Landis+Gyr v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a ekologie si přečtěte zde

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles