blog-background.png

Landis+Gyr zavádí G3-PLC Smart Metering v Rakousku

22. června 2015 16:19:35 SELČ
Landis+Gyr brings G3 PLC Smart Metering to Austria

Na základě celoevropského tendru se společnost Netz Burgenland Strom rozhodla uzavřít kontrakt se společností Landis+Gyr na dodávku systému Gridstream®, komplexního řešení pro smart metering, které zahrnuje head end systém, inteligentní elektroměry a nejmodernější technologii G3-PLC.

Netz Burgenland Strom je jedním ze sedmi největších provozovatelů distribučních soustav v Rakousku a má ve své síti více než 200 000 měřicích bodů. Plánovaná instalace prvních 3 000 elektroměrů začne koncem roku 2015. Následující krok, instalace dalších 20 000 zařízení, je naplánován na rok 2016 a kompletní náhrada celého parku měřidel inteligentními elektroměry by měla být dokončena do roku 2019.

„Přesvědčila nás funkcionalita špičkových elektroměrů Landis+Gyr, výhodný poměr nákladů a užitných vlastností a rozsáhlé zkušenosti této společnosti s plošnou instalací,“ uvedl Peter Sinowatz, generální ředitel Netz Burgenland Strom, „technologie G3-PLC nám umožní využít úplný potenciál komunikace po elektrické síti.“

Instalace inteligentních elektroměrů pro domácnost Landis+Gyr E450 bude v síti společnosti Netz Burgenland Strom probíhat od listopadu tohoto roku. Elektroměr nabízí základní funkce, mezi které patří sběr multienergetických dat a personalizované řízení energie, a které umožňují přímou komunikaci mezi energetickou společností a koncovým zákazníkem.

Tento kontrakt vznikl na základě výnosu rakouského ministerstva hospodářství z dubna 2012, který nařizuje do roku 2019 nahradit 95 procent elektroměrů inteligentními měřidly.

G3 je technologie založená na ortogonálním multiplexu s frekvenčním dělením (OFDM), který představuje modulační formát používaný pro mnoho nejmodernějších bezdrátových a telekomunikačních standardů. Umožňuje rychlý a nákladově efektivní přenos dat po stávajících elektrických vedeních: Pomocí G3 je možné přenášet velmi vysoké objemy dat přes elektrické sítě; současně se tím také vytváří příležitosti pro aplikace smart grid v budoucnosti. A protože komunikace po elektrické síti umožňuje přenášet energetické údaje ve stávajících rozvodných sítích, jsou náklady na provoz a instalaci extrémně nízké.

Přečtěte si celou tiskovou zprávu ZDE.

Spojte se s námi

Recent Articles

Popular Articles