blog-background-1920px

Nová nabídka SaaS (Software as a Service) portálu pro e-PointWEB

29. března 2017 12:10:57 SELČ

Společnost Landis+Gyr Česká republika podepsala smlouvu se společností Vodafone o spolupráci na základě globální platformy pro přenos dat GDSP – Global Data Service Platform. Tato smlouva nám nabízí nevšední příležitost oslovení trhu. Platforma nám umožňuje nabízet koncovým zákazníkům službu GDATA , která ve spojení s portálem e-PointWEB poskytuje službu sběru a zpracování dat z měřidel pomocí řešení umístěného v cloudu.

PF_Gridstream_720x512_72_RGB.jpgRozšířené možnosti otevírá národní roaming, který zvyšuje dostupnost a zejména spolehlivost řešení. Díky použité architektuře můžeme v oboru teplárenství a energetického managementu oslovit zákazníky v celé Evropě.

Společně s naším pilotním zákazníkem, společností Teplospol Jindřichův Hradec, již téměř rok řešení provozujeme ve zkušebním provozu. V současnosti je toto řešení technicky připraveno pro převod do produkční fáze. Tento zákazník využívá služby platformy Vodafone GDSP tak, že komunikační modul WZU52 k měřiči tepla T550 prostřednictvím platformy ukládá data do cloud řešení e-PointWEB, jehož služby zákazník používá pro přístup k datům, jejich analýze využití, fakturaci a dalším provozním činnostem.

Benefity e-PointWEB a datové služby GDATA:

  • Roamingový provoz – v případě nedostatečného pokrytí nebo výpadku datové služby v místě požadavku na datový přenos je zajištěn smluvní datový přenos přes další poskytovatele v lokalitě.
  • Důležitý nástroj pro online monitoring a proaktivní servis libovolné SIM karty - všechny SIM karty jsou automaticky monitorovány v technologickém portálu platformy.
  • Garantovaný servis při datovém výpadku.
  • Vysoký standard zabezpečení privátních dat každého zákazníka.
  • Garantovaná cena pro požadovanou periodu přenosu dat / četnost odečtu v periodě včetně chybových zpráv - událostí (24-krát za den, 1-krát za měsíc)
  • Minimální požadavky na IT vybavení, zákazník potřebuje pouze některý z webových prohlížečů.

Zákazník užívá službu, která je hrazena formou pravidelných plateb dle rámcové smlouvy zahrnujících funkcionalitu portálu e-PointWEB a datové komunikační služby GDATA.

Garantovaná cena služby zahrnuje:

  • cenu přenosu dat poskytovatelem datových služeb
  • cenu přenosu dat včetně aperiodických (spontánních) chybových událostí  (např. porucha měření)
  • provozní náklady portálu e-PointWEB
  • servisní službu a dohled nad měřicím místem v portálu e-PointWEB a jeho datovým provozem.

safasd sdasda.png

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles