blog-background.png

Nový interoperabilní inteligentní elektroměr pro připojení k CT v aplikacích AMI

Landis+Gyr Czech Republic
By Landis+Gyr Czech Republic - 22. června 2015 14:53:16 CEST
CISG_E570 PLC_f_w_C_sml

Společnost Landis+Gyr představuje svůj první polopřímý inteligentní elektroměr s certifikací IDIS (pro připojení na proudový transformátor), určený pro nízkonapěťové aplikace, služby, průmysl a domácnosti s vysokou spotřebou.

Nový elektroměr je dalším pokročilým řešením společnosti Landis+Gyr zaměřeným na specifické potřeby nízkonapěťového segmentu s vysokými proudovými odběry v infrastruktuře AMI, které není možné řešit technickými možnostmi elektroměrů pro přímé připojení. Elektroměr E570 má flexibilní otevřenou architekturu a je přizpůsoben takovým požadavkům energetických společností, jakými jsou například automatické odečty měřidel, měření kvality dodávky, monitorování nízkonapěťových transformátorů a řízení zátěže a odběru. Instalace řešení ve velkém měřítku navíc umožní společnostem provozujícím silnoproudé systémy plnit závazná opatření stanovená evropskou směrnicí o energetické účinnosti z roku 2012.

Elektroměr E570 vychází z osvědčené platformy špičkového elektroměru Landis+Gyr E450 a integruje vybrané funkce nejrozšířenější řady elektroměrů pro průmysl a energetiku E650. V současné době je elektroměr E570 dostupný s obousměrnou PLC komunikací PLAN+ a point-to-point komunikací 2G GSM/GPRS, kterou zajišťuje výměnný komunikační modul E57C. S postupným vývojem této nové řady elektroměrů budou přibývat další komunikační možnosti.

S vývojem trhu a průmyslu se interoperabilita stává zásadním předpokladem úspěchu velkých projektů smart meteringu. Otevřené standardy a interoperabilita umožňují energetickým společnostem flexibilně rozšiřovat a přizpůsobovat své infrastruktury při současném zvyšování bezpečnosti řetězce dodávky energie. Elektroměr E570 byl testován a schválen organizacemi DLMSIDIS (Asociace pro podporu interoperabilních zařízení).

Kromě toho splňuje také specifikace HLS (vysoká úroveň zabezpečení) dokumentace IDIS pro datovou komunikaci, svazek II, a je tedy ve své třídě jedním z prvních interoperabilních zařízení, která podporují ochranu proti neautorizovanému přístupu, integritu dat a ochranu údajů o spotřebiteli podle normy IEC 62056.

Elektroměr E570 představuje jeden ze základních stavebních kamenů systému Gridstream®, end-to-end řešení pro smart grid společnosti Landis+Gyr. Obě výše uvedené verze elektroměru v současné době podstupují náročné zkoušky systémové integrace, které budou dokončeny koncem roku 2015. 

Zjistěte více o Landis+Gyr E570 a jeho vlastnostech.

Recent Articles

Popular Articles