blog-background-1920px

Řešení pro měření tepla od společnosti Landis+Gyr přineslo transformaci trhu vytápění domácností na Islandu

6. října 2015 9:43:20 SELČ

blogpost_icelandSpolečnost Landis+Gyr v nedávné době zvítězila v otevřeném tendru na dodávku komplexního řešení pro měření tepla pro státního dodavatele energie HS Veitur na Islandu.

Horká voda z kombinované teplárny a geotermální elektrárny je čerpána přímo do domácností a firem k zajištění vytápění v regionu Reykjanes. Až do nynějška byla zákazníkům fakturována paušální spotřeba horké vody. Paušální hodnotu spotřeby lze zajistit omezením maximálního průtoku v určitých časových intervalech. V některých případech však byly faktury vystavovány na základě manuálních odečtů měřidel v jednotlivých budovách.

Nové end-to-end řešení od společnosti Landis+Gyr zahrnuje měřiče tepla T550 ve spojení s komunikační infrastrukturou a softwarovým systémem Advance, který umožňuje integraci do sytému ERP zákazníka a dálkové odečty měřidel. Speciálním požadavkem v tendru bylo zákazníkem požadované záložní řešení v podobě fyzického odečtu pracovníkem. Společnost Landis+Gyr dokázala tyto funkce nabídnout současně se zajištěním bezproblémové integrace do nadřazeného softwaru pro dálkový sběr dat. 

Kromě dálkových odečtů měřidel je zákazníkovi k dispozici další funkce: odečtená data o teplotě a naměřené hodnoty umožňují společnosti Veitur získat přehled o výkonnosti své distribuční sítě tepla. Lepší vizualizace sítě umožňuje energetické společnosti rychle identifikovat a vyřešit problémy v síti a přináší tak významnou úsporu provozních nákladů. 

Pro společnost Landis+Gyr představoval tento projekt několik premiér v oblasti měření tepla. „Použili jsme do nabídky unikátní uspořádání, které bude použito i ve fázi instalace,“ uvádí Thomas Koch, Sales Manager pro Business Line Heat v Norimberku. „Tým společnosti Landis+Gyr se skládal z několika odborníků ze čtyř zemí: Finska, Německa, České republiky a Slovinska – v těchto zemích se nacházejí naše kompetenční centra. Abychom mohli zákazníkům nabídnout mimořádně kvalitní řešení typu end-to-end, mobilizovali jsme interní zdroje tvořené různými provozními jednotkami z několika funkčních oborů.“

Dodávka první dávky zařízení již proběhla a nyní probíhá instalace měřičů zákazníkem. Začátkem září strávila skupina odborníků ze společnosti Landis+Gyr na Islandu přibližně dva týdny školením techniků společnosti Veitur týkajícím se používání a funkčnosti nového systému. Po předání bude společnost Landis+Gyr po dobu hromadné instalace v případě potřeby nadále zajišťovat vzdálenou podporu. V roce 2015 je naplánována instalace 600-700 přístrojů a následně v letech 2016 a 2017 konečný stav téměř 6 000 přístrojů.

Ve fázi plánování projevila společnost Veitur zájem o další možnosti využití síťové infrastruktury, zejména elektroměrů. V říjnu letošního roku bude spuštěn pilotní program instalace 20 elektroměrů pro jednosměrnou komunikaci k fakturaci s využitím stejné bezdrátové infrastruktury M-Bus/OMS, která je instalována pro měřiče tepla. Pokud bude tento pilotní projekt úspěšný, může následovat větší projekt instalace inteligentních elektroměrů v celé síti společnosti Veitur.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles