blog-background-1920px

Etäluettavien mittareiden käyttöönoton palvelut Saksassa

11. elokuuta 2020 klo 13.59.21

IaaS visual-1Saksassa on saatu pitkän odotuksen jälkeen virallinen päätös etäluettaviin mittareihin siirtymisestä. Älykkäiden mittareiden eduista maan energiasektorin digitalisoinnissa vallitsee laaja yhteisymmärrys, mutta polku energiaverkon laajamittaiseen päivitykseen ei ole ollut tasainen. Saksassa lainsäädäntö rajoittaa etäluentajärjestelmän käyttöönoton hintaa. Käyttöönotto on myös etenkin pienille ja keskikokoisille kunnallisille energiayhtiöille merkittävä ponnistus, joka vaatii taloudellisia, teknisiä ja henkilöstöresursseja. Landis+Gyr on energiayhtiön tukena myös tilanteessa, jossa yhtiö toimii tämänkaltaisessa rajoitetussa toimintaympäristössä. Ratkaisuna voi toimia esimerkiksi erilaiset joustavat As a Service -mallit, joissa jakeluverkonhaltija ulkoistaa valitsemansa kokonaisuudet palveluntarjoajalle.

Pohjoismaiseen energiaregulaatioon verrattuna etäluennan käyttöönoton kustannusten siirtämistä kuluttajamaksuihin rajoitetaan Saksassa huomattavasti enemmän. Tämä asettaa investoinnin tekemiselle lisähaasteita. Tällaisessa tilanteessa perinteisiä mittareita korkeammat alkuinvestoinnit voidaan siirtää kuluttajille vain pitkän ajan kuluessa, eli energiayhtiöt alkavat saada tuottoa investoinnilleen vasta vuosien päästä. Saatavaa tulovirtaa merkittävästi suuremmat alkuinvestoinnit ja käyttökustannukset nostavat vaihtoehtoisten ja joustavien As a Service -mallien osakkeita. Ne antavat energiayhtiöille vapaammat kädet kehittää kilpailukykyisiä tulevaisuuslähtöisiä ratkaisuja haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Katteet kunnossa

Toimintaympäristöissä, joissa investoinnin hinnan välitön siirtäminen kuluttajamaksuihin on rajoitettu, kokonaisratkaisujemme tärkeimpiä etuja on mahdollisuus siirtää hankinta- ja asennuskustannusten kaltaiset investointikulut käyttökuluihin. Infrastructure as a Service (IaaS) on palvelumalli, jossa laitteet, ohjelmistot ja liitännäispalvelut ja -prosessit tarjotaan leasing-mallin pohjalta. Tällöin yritys maksaa vain laitteiden sekä ohjelmistojen ja palveluiden käytöstä, ei omistamisesta. Jakeluverkonhaltijan kustannukset jakautuvat pidemmälle ajanjaksolle ja jäävät lakisääteisten hintakattojen alapuolelle. Siten mittarikohtainen kate on positiivinen heti ensimmäisestä asennetusta mittarista lähtien.

Koko arvoketju

IaaS ei ole kuitenkaan pelkkä rahoitusmalli. Se tarjoaa myös yhteentoimivat modulaariset paketit monimutkaisen infrastruktuurin perustamiseen ja käyttöön. Harvalla energiayhtiöllä on kaikki käyttöönoton ja käytön edellyttämät henkilöstöresurssit ja tekniset resurssit. Siksi monet - etenkin pienet ja keskisuuret - energiayhtiöt kaipaavat joustavia vaihtoehtoja tiettyjen kokonaisuuksien ulkoistamiseen. Software as a Service (SaaS) -malli sisältää mm. ohjelmistojen hallinnoinnin pilvessä, ylläpidon ja säännölliset päivitykset. Ohjelmistoratkaisut kattavat kaiken gateway ja mittausdatan hallinnasta hajautettujen mittareiden, generaattoreiden ja uusiutuvan energian tuotannon ohjaukseen saakka. Ne mahdollistavat sovellukset passiivisille ja aktiivisille energiamarkkinatoimijoille, kuten mittausdatan esittäminen loppukäyttäjille portaalin kautta ja uusiutuvien energiajärjestelmien tuotannon hallinta.

Vahvan kumppaniverkoston tuki

Landis+Gyrin IaaS-valikoima sisältää ratkaisut koko arvoketjuun – itse mittareista aina datalähtöisiin lisäarvopalveluihin joustavana modulaarisena konseptina. Koska lakisääteinen vastuu etäluettavien mittareiden käyttöönotosta lankeaa pitkälti pienille ja keskisuurille energiayhtiöille ja jakeluverkonhaltijoille, IaaS-palvelu auttaa niitä vastaamaan verkkojen digitalisoinnista tulevaisuuslähtöisesti ja kilpailukykyisesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

 

Infrastructure as a Service -malli:

 

IaaS_English

 

 

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit