blog-background-1920px

Landis+Gyrin palveluvalikoima tuotepäällikön näkökulmasta

26. maaliskuuta 2018 klo 14.08.46

ThinkstockPhotos-639206408.jpgKun liityin Landis+Gyrin organisaatioon vuosia sitten, yritys tunnettiin EMEA-alueella erityisesti etäluettavien mittareiden ja etäluentajärjestelmien valmistajana. Tuohon aikaan ”palveluliiketoiminta” ei vielä ollut yhtiömme, saati toimialan avainsanastoa muualla kuin Pohjoismaissa, joissa etäluentapalveluja oli tarjottu jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien.

Operoinnin tukipalvelut


Energiayhtiöiden toimintaympäristö on muuttunut 2010-luvulla dramaattisesti ja niin on myös Landis+Gyrin palvelumalli. EMEA-alueella tarjoamme kattavan valikoiman tuki- ja asiantuntijapalveluita niille verkkoyhtiöille, jotka ylläpitävät ja operoivat etäluentajärjestelmää itse. Palvelun lähtökohta on suomalaisillekin asiakkaille tuttu tukipalvelusopimus, jonka solmittuaan asiakas saa käyttöönsä Landis+Gyrin help desk -palvelut ja säännölliset tuotepäivitykset. Tarjoamme energiayhtiöille toki paljon muitakin tukipalveluita tehostamaan prosesseja ja järjestelmän toimintaa. Lähestymme palveluiden kehittämistä turhia kikkailematta: analysoimme jatkuvasti asiakkailta tulevia kysymyksiä ja palvelupyyntöjä ja mikäli tunnistamme toistuvan aihealueen, kehitämme ongelmaan ratkaisun. Hyvä esimerkki käytännönläheisestä palveluiden kehittämistyöstä on järjestelmän operointipalvelu, jonka suomalaiset verkkoyhtiöt tuntevat nimellä Talkkari-palvelu. Siinä operoimme ja ylläpidämme asiakkaan etäluentajärjestelmää määräaikaisesti, esimerkiksi lomien tai sairastumisen aiheuttaman resurssipulan ajan.

Managed Services -ratkaisut    

Energiayhtiöiden kasvava kiinnostus niin sanottuja Managed Services -ratkaisuja kohtaan on ollut nähtävissä EMEA-alueen laajuisesti jo jonkin aikaa, sillä saamme asiakkailtamme usein tiedusteluja siitä, voisimmeko hallinnoida heidän IT-alustaansa ja etäluentasovelluksiaan heidän puolestaan. Olemme vastanneet kysyntään kehittämällä Software as a Service (SaaS) -ratkaisun, jossa asiakas saa käyttöönsä Landis+Gyrin ohjelmiston, ja Landis+Gyr vastaa myös IT-alustan ja ohjelmiston hallinnasta. Vakiopalvelun päälle tarjoamme ratkaisua, jossa konfiguroimme palvelun ja ratkaisun etukäteen siten, että ne tukevat suoraan asiakkaan tärkeimpiä käyttötapauksia – ei hassumpaa, vai mitä?

Kiinnostus myös niin sanottua Metering as a Service (Maas) -ratkaisua kohtaan lisääntyy EMEA-alueella jatkuvasti. Kyseessä on laaja käsite, jonka suomalaiset verkkoyhtiöt tuntevat nimellä Etäluentapalvelu. Sehän siis tarkoittaa, että Landis+Gyr ottaa vastuun etäluentaratkaisun operoinnista energiayhtiön puolesta. Palvelu voi kattaa vain yhden käyttötapauksen tai vaikka kaikki etäluentaprosessit. Näin asiakkaalta vapautuu resursseja muihin toimintoihin, esimerkiksi kuormanohjaukseen, energian varastointiin tai uusiutuviin energialähteisiin liittyviin projekteihin. Tarjoamme Etäluentapalvelun myös muiden laitevalmistajien teknologialle

Kattavimmillaan Managed Services -ratkaisu voi sisältää koko etäluentainfrastruktuurin ja tiedonsiirron hallinnan – malli, jota monissa suomalaisissa verkkoyhtiöissä on hyödynnetty jo useita vuosia. Seuraavaksi alalla puhutaan jo etäluentainfrastruktuurin, mittareiden ja muiden laitteiden sekä tiedonsiirron hankkimisesta Leasing-mallilla. Tässä yhteydessä käytettyjä termejä ovat esimerkiksi Infrastructure as a Service (IaaS) ja Network as a Service (NaaS). Uusia lyhenteitä siis nousee esiin kuin sieniä sateella!

Käyttöönottopalvelut

Kun verkkoyhtiöt ottavat käyttöön etäluentaratkaisuja, ne tarvitsevat käyttöönsä aiheeseen erikoistunutta osaamista – näin on myös etäluennan toisella kierroksella, kun vanhat etäluettavat mittarit korvataan uusilla. Joiltakin verkkoyhtiöiltä osaamista voi löytyä omasta yrityksestä, kun taas toiset haluavat ulkoistaa käyttöönottoprojektin joko osittain tai kokonaan ulkopuolisen hoidettavaksi. Mahdollisia toimintamalleja on lukuisia, ja me Landis+Gyrillä olemme kehittäneet palvelutarjontaamme sen mukaisesti. Käyttöönoton konsultointipalvelumme on tarkoitettu energiayhtiöille, jotka haluavat suunnitella ja johtaa etäluennan käyttöönottoprojektin itse. Meidän roolimme on jakaa parhaita käytäntöjä ja neuvoa, miten käyttöönottoprojektin suunnittelu ja johtaminen saadaan järjestettyä tehokkaasti ja kitkattak.

Projektinhallintapalvelumme puolestaan on tarkoitettu verkkoyhtiöille, jotka haluavat kokeneen ulkopuolisen projektinjohtotiimin auttamaan käyttöönoton suunnittelussa ja toteuttamisessa. Avaimet käteen -käyttöönottopalvelut ovat ratkaisu niille verkkoyhtiöille, jotka haluavat ulkoistaa projektinhallinnan lisäksi koko käyttöönottoprojektin. Tyypillisiä tehtäviä ovat projektin logistiikka, laiteasennukset ja jälkitöiden hallinta.

Ratkaisukonsultointi

Landis+Gyr tarjoaa konsultointipalveluita koko etäluentaprojektin elinkaaren ajan eli ratkaisukonsultointimme voisi olla osa mitä tahansa edellä mainittuja palvelukokonaisuuksia. Konsultointipalveluidemme kirjo on laaja: voimme järjestää vaikkapa vain 30 minuutin tapaamisen, jossa ratkotaan mittareiden luentaan liittyvää ongelmaa, tai solmia kaksivuotisen sopimuksen liiketoimintaprosessien uusimiseksi. Siksi ratkaisukonsultointi on mielestäni hyvä, erillinen kokonaisuus palveluvalikoimassamme.

Katsaus tulevaisuuteen

Edellä olen keskittynyt lähinnä etäluettavien mittareiden käyttöönottoon ja operointiin liittyviin palveluihin. Toimiala kehittyy kuitenkin kohti yhä edistyksellisempiä ratkaisuja, kuten kysyntäjouston hallinta, mittalaitekannan hallinta ja verkkoanalytiikka, ja Landis+Gyr kehittää palvelujaan sen mukaisesti. Voiko olla kiehtovampaa yhdistelmää kuin energia-ala ja palveluliiketoiminta!

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit