blog-background-1920px

Pienemmät CO2-päästöt, tukea työllistämiseen

13. lokakuuta 2017 klo 10.00.20

Landis+Gyr Oy tukee jyväskyläläistä Ketään ei jätetä rannalle -yhdistystä toimittamalla osan sähkö- ja elektroniikkajätteestään yhdistyksen JALO-hankkeeseen. Paikallista työtoimintaa edistämällä Landis+Gyr Oy voi pienentää hiilijalanjälkeään ja tukea syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja työttömiä. Hankkeessa mukanaolo on luonteva osa Landis+Gyrin toimintaa, sillä ympäristöystävällisyys ja yhteiskuntavastuu kuuluvat kiinteästi yrityksen toimintatapoihin.

ThinkstockPhotos-525109731.jpg

Ketään ei jätetä rannalle on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka järjestää yhdessä Jyväskylän kaupungin ja paikallisten toimijoiden kanssa kuntouttavaa työtoimintaa työttömille ja vajaakuntoisille. Yhdistyksen JALO-hanke työllistää syrjäytymisvaarassa olevia työttömiä nuoria. Landis+Gyr on mukana hankkeessa toimittamalla siihen toiminnassaan syntyvää sähkö- ja elektroniikkajätettä.

Paikallisella toiminnalla pienempi hiilijalanjälki

Landis+Gyrin sähkö- ja elektroniikkajäte koostuu esimerkiksi käytöstä poistettavista tai viallisista mittalaitteista, jotka tulevat tutkittavaksi ja korjattavaksi yrityksen Jyskän toimipisteeseen. Osa mittareista päätyy lopulta tuhottaviksi, jolloin JALO-hanke purkaa ja kierrättää ne asianmukaisesti yhdessä muun sähkö- ja elektroniikkajätteen kanssa.

“Elektroniikkajätettä on toimitettu satojen kilometrien päähän Suomeen ja ulkomaille elektroniikkajätteen käsittelykeskuksiin. Kun tuemme paikallista toimintaa, tarve kuljetuksille vähenee."

Ari Koskinen, Laatupäällikkö, Landis+Gyr Oy

Ketään ei jätetä rannalle ry:n toimipiste sijaitsee muutaman kilometrin päässä Landis+Gyrin toimipisteestä, joten mittareiden kuljetuksessa säästetään tuhansia ajokilometrejä, mikä pienentää CO2-päästöjä merkittävästi. JALO-hankkeen ohessa yhdistys myös kehittää ekologista jalometallien talteenottoprosessia, johon analytiikka-apua on saatu mm. Jyväskylän yliopiston kemianlaitokselta ja Labtiumilta. Maaliskuusta lähtien hankkeessa on kierrätetty yli 3,200 kiloa Landis+Gyrin sähkö- ja elektroniikkajätettä.

Tavoitteena ehkäistä syrjäytymistä

Ympäristöystävällisyyden lisäksi tärkeä syy Landis+Gyrin osallistumiseen JALO-hankkeeseen on yhteiskuntavastuun periaate.

“Ympäristönäkökulmien lisäksi olemme mukana hankkeessa myös yhteiskunnallisista syistä: pääsemme tukemaan työpaikkojen syntymistä oman toimialamme lisäksi myös muualla yhteiskunnassa ja voimme olla konkreettisesti mukana ehkäisemässä syrjäytymistä.”

Arto Tolvanen, Kumppanihallinta, Landis+Gyr Oy

JALO-hanke työllistää 15 syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta, joiden tehtävänä on purkaa ja kierrättää sähkö- ja elektroniikkajäte. Nuoret tekevät arvokasta työtä esimerkiksi erottelemalla metallilevyt, messingin, kuparin ja alumiinin sekä muut komponentit. Erottelussa syntyvä jae toimitetaan eteenpäin teollisuuden uudelleen käytettäväksi tai kierrätettäväksi, ja jalometalleista saadut varat käytetään yhdistyksen ja hankkeen hyväksi.

”Hanke tuo hyötyjä monelle osapuolelle ja monesta eri näkökulmasta – siksi siinä on kaikin tavoin hienoa olla mukana”, päättää Arto Tolvanen.

Ota yhteyttä

Artikkelit aiheittain

Näytä kaikki

Viimeisimmät artikkelit

Suositut artikkelit