Landis+Gyr Blogg

  Helens evolution från smart mätning till en pionjär inom smarta nät

  Helen AB, ett av Finlands största energibolag, tagit steget vidare från smart mätning mot globalt föregångarskap inom energilagring och smarta nät. Företaget utvecklar miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion. Landis+Gyr har som leverantör av smarta mätlösningar och energilagring tillsammans med Toshiba haft glädjen att följa med Helen på denna utvecklingsresa.
  Läs artikeln  

  Helen Elnät AB: en komplett lösning för smart mätning

  Helen AB är ett av Finlands största energibolag med uppemot 400 000 kunder. Bolaget har fått ett internationellt miljöpris för världens energieffektivaste energiproduktion. Företaget utvecklar kontinuerligt mer miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion.

  Läs artikeln  

  Steget till smarta elnät är inte långt

  Den nya generationens smarta elmätare och fjärravläsningsteknik är det första steget i smarta elnät. Nästa steg är att göra distributionsnätet ännu smartare genom att också hämta in information på transformatornivå och analysera den tillsammans med den information som de smarta mätarna ger. Samtidigt kan man ta i bruk nya innovationer, som stöder integrationen av produktionen av förnybar energi i elnätet.

  Läs artikeln  

  BESS-ellager till Helen i Helsingfors

  Landis+Gyr och Toshiba har levererat Nordens största energilagringssystem (BESS) till Södervik i Helsingfors. Det 28 ton tunga batterisystemet, som omfattar mer än 13 000 SCiB™-litiumjonbatterier, flyttades på plats i mitten av maj för att förberedas för idrifttagningen i slutet av juni.

  Läs artikeln