Fjärravläsningsteknologins funktioner ökar nätets intelligens

Nästa steg till smarta elnät är att utnyttja nya funktioner och information som de smarta mätarna ger och att öka möjligheter för övervakning, inhämta information för analys och åtgärder, hantering och styrning av låg- och mellanspänningsnät. Nästa generations fjärravläsningsteknologi erbjuder stora möjligheter och funktioner som ökar nätverksintelligensen och underlättar anslutningen av förnybar elproduktion. Med funktionerna kan man förbättra energidistributionens pålitlighet och göra förebyggande åtgärder för att bl.a. kunna optimera kostnaderna. Fjärravläsningsteknologin också hjälper att identifiera och hantera de utmaningar som integration från förnybar energi orsakar i distributionsnätets funktion och leveranssäkerhet.

Läs artikeln

Smarta nätet växer fram i Finland

Helen, ett av Finlands ledande energibolag, har byggt Nordens första storskaliga ellager (BESS). Ellagret med effekt på drygt en megawatt kommer att förbättra nätets stabilitet genom att balansera frekvens- och spänningsvariationer.

Läs artikeln

Helens evolution från smart mätning till en pionjär inom smarta nät

Helen AB, ett av Finlands största energibolag, tagit steget vidare från smart mätning mot globalt föregångarskap inom energilagring och smarta nät. Företaget utvecklar miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion. Landis+Gyr har som leverantör av smarta mätlösningar och energilagring tillsammans med Toshiba haft glädjen att följa med Helen på denna utvecklingsresa.
Läs artikeln

Helen Elnät AB: en komplett lösning för smart mätning

Helen AB är ett av Finlands största energibolag med uppemot 400 000 kunder. Bolaget har fått ett internationellt miljöpris för världens energieffektivaste energiproduktion. Företaget utvecklar kontinuerligt mer miljövänliga och innovativa lösningar med målet att uppnå en 100-procentigt koldioxidneutral elproduktion.

Läs artikeln

Steget till smarta elnät är inte långt

Den nya generationens smarta elmätare och fjärravläsningsteknik är det första steget i smarta elnät. Nästa steg är att göra distributionsnätet ännu smartare genom att också hämta in information på transformatornivå och analysera den tillsammans med den information som de smarta mätarna ger. Samtidigt kan man ta i bruk nya innovationer, som stöder integrationen av produktionen av förnybar energi i elnätet.

Läs artikeln

BESS-ellager till Helen i Helsingfors

Landis+Gyr och Toshiba har levererat Nordens största energilagringssystem (BESS) till Södervik i Helsingfors. Det 28 ton tunga batterisystemet, som omfattar mer än 13 000 SCiB™-litiumjonbatterier, flyttades på plats i mitten av maj för att förberedas för idrifttagningen i slutet av juni.

Läs artikeln