Blog Landis+Gyr

  Měřicí přístroje pro novou éru v energetice

  Tradiční řízení elektrické sítě bylo založeno na jednom směru toku energie od velkých výrobních jednotek ke koncovým uživatelům. S přechodem energetického sektoru od fosilních zdrojů energie k bezuhlíkovým zdrojům energie, které jsou připojeny na střední a nízké napětí, čelí provozovatelé sítí zcela novým výzvám. S elektrifikací dopravy a teplárenství a s nejnovějším socioekonomickým vývojem navíc dramaticky roste poptávka po energii. Ve hře je také její cena. V této nové energetické éře jsou měřicí přístroje v komerční i průmyslové sféře  předurčeny k tomu, aby sloužily širšímu spektru využití, než je pouhé účtování energie.

  Přečíst článek

  6 klíčových poznatků z Enlit Europe 2022

  Poslední listopadový týden jsme strávili ve Frankfurtu nad Mohanem na veletrhu Enlit Europe 2022. Jde o významnou evropskou událost na poli energetiky. Veletrh navazoval na konferenci COP27 zaměřenou na příběhy lidí, projektů a technologií, které tvoří hybnou sílu energetické transformace. Z rozhovorů, diskuzí, přednášek, a panelů jsme si odnesli řadu důležitých poznatků. Zde je krátké shrnutí toho nejvýznamnějšího. 

  Přečíst článek

  GreenWay posiluje řízení dobíjecích stanic díky Etrel OCEAN a systémům třetích stran

  Jakožto přední provozovatel dobíjecích stanic a poskytovatel služeb v oblasti elektromobility ve východní Evropě se společnost GreenWay zabývá výstavbou a správou infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a nabízí širokou škálu řešení a služeb.

  Přečíst článek

  Enedis pokládá ve Francii základy pro síť budoucnosti

  Když největší francouzský distributor elektřiny Enedis v roce 2007 zahájil projekt Linky na výměnu 35 milionů domácnostních elektroměrů za chytrá měřidla, jednala společnost nad rámec požadavků EU a položila tak základy pro budoucí chytrou síť v zemi.

  Přečíst článek

  Kybernetická bezpečnost v éře Veřejných služeb 4.0

  Sbližování informačních a komunikačních technologií (IKT) a provozních technologií v inteligentních sítích je dvousečná zbraň. Na jedné straně IKT umožňují výrazně zlepšit spolehlivost, bezpečnost a efektivitu sítě tím, že usnadňují výměnu informací, řídí distribuované zdroje výroby i ukládání a zároveň umožňují aktivní účast koncového spotřebitele. Na druhou stranu mohou útočníci zneužít zranitelnosti komunikačních systémů k finančnímu zisku nebo politickému vlivu.

  Přečíst článek

  Měření jako služba – příležitost k transformaci

  S rychle rostoucími cenami energií a rýsující se energetickou krizí nás všechny čeká tuhá zima. Energetické společnosti také čelí mnoha výzvám v souvislosti s finančními omezeními, ochranou výnosů a regulačními tlaky, protože poskytují služby trhu, jehož volatilita neustále roste. Stále více dodavatelů energií přechází na modely využívání služeb pro zajištění vyšší flexibility, snížení technologických rizik a minimalizace nákladů.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše