Blog Landis+Gyr

Dodávka elektrické energie 4.0: Chytrá, propojená, zabezpečená?

Digitalizace energetického průmyslu přispěla ke sblížení operačních a informačních technologií v měřicích infrastrukturách po celém světě. Právě toto spojení operačních a informačních technologií s sebou přináší veškeré výhody dnešní éry chytrých technologií, a to například informace a statistiky o spotřebě energie či automatizovanou správu a transparentnost sítě. Zároveň však vede ke vzniku čím dál složitějších technologických ekosystémů a s tím i nových zranitelných míst a zvýšenému nebezpečí útoků. 

Přečíst článek

Netze BW a Landis+Gyr propagují digitalizaci v Německu

Německo již po desetiletí zastává ve střední Evropě roli průkopníka transformace způsobu výroby, distribuce a spotřeby energie. Proto by nemělo být překvapením, že v čele trendu zvyšování úrovně digitalizace na energetickém trhu stojí přední energetická společnost ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Přečíst článek

Plnění požadavků SAIDI/SAIFI pro zlepšení spolehlivosti sítě

Společnost Landis+Gyr spolupracuje se severskými provozovateli sítí na zavádění inteligentních měřidel a technologií smart grid pro zvýšení kvality energie.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše