Blog Landis+Gyr

  Anoop Gangadharan

  Anoop Gangadharan

  Head of Marketing EMEA

  6 klíčových poznatků z Enlit Europe 2022

  Poslední listopadový týden jsme strávili ve Frankfurtu nad Mohanem na veletrhu Enlit Europe 2022. Jde o významnou evropskou událost na poli energetiky. Veletrh navazoval na konferenci COP27 zaměřenou na příběhy lidí, projektů a technologií, které tvoří hybnou sílu energetické transformace. Z rozhovorů, diskuzí, přednášek, a panelů jsme si odnesli řadu důležitých poznatků. Zde je krátké shrnutí toho nejvýznamnějšího. 

  Přečíst článek

  Kybernetická bezpečnost v éře Veřejných služeb 4.0

  Sbližování informačních a komunikačních technologií (IKT) a provozních technologií v inteligentních sítích je dvousečná zbraň. Na jedné straně IKT umožňují výrazně zlepšit spolehlivost, bezpečnost a efektivitu sítě tím, že usnadňují výměnu informací, řídí distribuované zdroje výroby i ukládání a zároveň umožňují aktivní účast koncového spotřebitele. Na druhou stranu mohou útočníci zneužít zranitelnosti komunikačních systémů k finančnímu zisku nebo politickému vlivu.

  Přečíst článek

  Měření jako služba – příležitost k transformaci

  S rychle rostoucími cenami energií a rýsující se energetickou krizí nás všechny čeká tuhá zima. Energetické společnosti také čelí mnoha výzvám v souvislosti s finančními omezeními, ochranou výnosů a regulačními tlaky, protože poskytují služby trhu, jehož volatilita neustále roste. Stále více dodavatelů energií přechází na modely využívání služeb pro zajištění vyšší flexibility, snížení technologických rizik a minimalizace nákladů.

  Přečíst článek

  Kajave se integruje s finským národním datovým centrem

  Finsko je jednou z nejvyspělejších zemí v Evropě, pokud jde o digitalizaci v odvětví energetiky, a proto zřídilo národní datové centrum, které centralizuje výměnu informací. Cílem je zjednodušit a urychlit každodenní operace mezi spotřebiteli a účastníky sítě. Společnost Kajave Oy využívá k přenosu dat o spotřebě elektřiny do tohoto centra službu konektoru Landis+Gyr Datahub, která spotřebitelům a účastníkům sítě umožňuje bezpečný a okamžitý přístup.

  Přečíst článek

  Zkušenosti zákazníků v éře veřejných služeb 4.0

  Energie dříve proudila v hodnotovém řetězci jen jedním směrem. Elektrárny vyráběly energii, vysokonapěťové linky  ji přenášely do místních rozvoden a vedení  ze sloupů ji pak přiváděly do domovů. To vše se odehrávalo před  elektroměrem. Zákazníci se do procesu zapojovali jen při používání energie nebo placení faktury za elektřinu. Nevěděli nic o tom, jak se k nim energie dostala, a nemohli s tím nic dělat. To se má ale brzy změnit.

  Přečíst článek

  Pět věcí ke zvážení při budování pokročilé měřicí infrastruktury

  Zavádění inteligentních měřičů patří mezi náročné projekty, které mají dopad na provoz veřejných služeb. Jedná se o fakturaci, služby zákazníkům nebo o provoz IT i správu sítě. Ať už jde o prvotní instalaci, druhou vlnu implementace, nebo modernizaci, budování pokročilé měřicí infrastruktury (AMI) je podobné nesnadné  cestě. Přinášíme několik tipů pro budování vašeho měřicího ekosystému.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše