Landis+Gyr

Landis+Gyr

Landis+Gyr is the leading global provider of integrated energy management solutions for the utility sector. Offering the broadest portfolio of products and services to address complex industry challenges, the company delivers comprehensive solutions for the foundation of a smarter grid including; smart metering, distribution network sensing and automation tools, load control, analytics and energy storage.

Proč by tedy měly energetické společnosti zvolit řízené služby (Managed Services)?

Rozvoj globálního trhu v oblasti inteligentních sítí jako služeb (Smart Grid as a Service, SGaaS) se zrychluje a stále více energetických společností se přiklání k zajišťování provozu inteligentních sítí ve formě služby. Množství náročných požadavků, mezi něž patří například legislativní tlaky, rostoucí očekávání spotřebitelů či stále složitější infrastruktura inteligentních sítí, přivádí provozovatele distribučních soustav k využívání řízených služeb jako příležitosti k optimalizaci svých fyzických prostředků a obchodních procesů.

Přečíst článek

Británie vede revoluci v inteligentním měření

Během října ohlásila společnost Landis+Gyr zásadní milník v rámci první britské instalace inteligentního měření „nové generace“ pro svého zákazníka British Gas. Díky nejmodernější technologii umožňují nové inteligentní měřiče elektrické energie a plynu hladké přepínání mezi dodavateli a splňují revoluční britskou normu pro inteligentní měření SMETS2 („smart metering equipment technical specifications 2 (technické specifikace pro inteligentní měřicí zařízení 2)“).

Přečíst článek

Software jako služba: optimalizace výkonu systému

Model Software as a Service (SaaS, software jako služba) je mezi firmami stále atraktivnější, protože firmy hledají způsoby zohledňování stále složitějších a nákladnějších integrovaných aplikačních prostředí se zkracujícími se implementačními cykly.  

Přečíst článek

Špičkový průmyslový elektroměr Landis+Gyr se neomezuje na zúčtování

Zajištění síťové infrastruktury s ohledem na budoucí požadavky se stává jednou z hlavních priorit energetických společností, které se musí přizpůsobovat neustálým změnám v oblasti předpisů a technologických požadavků v rámci svých trhů. Poskytovatelé energie se snaží neustále zlepšovat kvalitu svých služeb pro koncové spotřebitele udržováním stabilních dodávek a vysoké účinnosti sítě. Aby toho mohli dosahovat, vyžadují špičkovou kvalitu prověřených technologií od důvěryhodného partnera s dlouhodobými zkušenostmi a hlubokými znalostmi v oboru.

Přečíst článek

Pilotní projekt Advanced Grid Analytics v Lichtenštejnsku

V průběhu osmiměsíčního pilotního projektu testují společnosti Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) a Landis+Gyr potenciál prostředků pro analytiku pokročilé sítě (Advanced Grid Analytics) pro procesy typické energetické společnosti v rámci sítí středního a nízkého napětí. Cílem tohoto pilotního projektu je prokázat užitečnost údajů z inteligentního měření pro analýzu a optimalizaci sítě. Projekt byl zahájen počátkem září tohoto roku a po jeho úspěšném dokončení se plánuje celostátní nasazení v celkovém rozsahu 27.000 měřicích míst.

Přečíst článek

První technologie smart grid ve Švýcarsku

V roce 2015 společnost Landis+Gyr dodala své řešení smart grid, sestávající ze zařízení S760 Smart Grid Device Integrator a zařízení SmartCom RTU, společnosti AEW, provozovateli distribuční sítě a dodavateli elektrické energie pro oblast Aargau. Společnost AEW potřebovala udržet stabilitu rozvodné sítě pomocí řízení výroby fotovoltaické energie a zdokonalit vizualizaci sítě prostřednictvím monitorování transformačních stanic. Kombinace těchto smart grid aplikací a stávající infrastruktury bilancování energie umožnila společnosti AEW optimalizovat své činnosti a dosáhnout úspory nákladů.

Přečíst článek