blog-background-1920px

Bateriový systém pro akumulaci energie (BESS) byl nainstalován v Helsinkách

24. června 2016 14:09:01 SELČ

Největší systém na akumulaci energie v severských zemích, dodaný společnostmi Landis+Gyr a Toshiba, dorazil do oblasti Suvilahti v Helsinkách. Tento bateriový systém váží okolo 28 tun a obsahuje přes 13 000 lithium-iontových bateriových článků SCiB™. Systém byl instalován v polovině května a je připraven pro spuštění počátkem června.

Tento bateriový systém na akumulaci energie byl přepravován oblastí Evropy, přes města Verona, Mnichov a Lübeck až do Travemünde, odkud byl zaslán lodí do Helsinek. Bateriový systém byl zvednut jeřábem z kamionu a uložen na základy. Mechanici z Evropského centra excelence společnosti Toshiba (součást Toshiba Group pro systémy akumulace a chytrých sítí) poté uvedli tuto technologii  do provozu. Nyní je akumulátor připraven pro další fázi: bude připojen k transformátoru, a to spolu se solárním panelem, který se nachází v Suvilahti. Na začátku června bude systém připojen k elektrické síti v oblasti Suvilahti. Landis+Gyr a Toshiba jsou silně zapojeni do instalace a implementačních prací, a rovněž odpovídají za uživatele, servis a školení obsluhy.

Výstup BESS činí 1,2MW a energetický výkon je 677kWh. Kromě vlastního akumulačního systému je předmětem dodávky společností Landis+Gyr a Toshiba rovněž hlavní řídicí systém, dva výkonové měniče a transformátor, jakož i servis a údržba pokrývající čtyři roky. Helen Electricity Networkand, finský provozovatel sítě, Fingrid, bude technologii využívat v rámci pilotního projektu zaměřeného na výzkum nových příležitostí, které poskytují systémy akumulace energie pracující v rozsahu megawattů. Cílem projektu je studovat a testovat optimální načasování vzhledem k ukládání energie a zpětným dodávkám do sítě, a zkoumat tržní cenové a obchodní modely pro akumulovanou energii.

Akumulační systémy hrají významnou roli při realizaci inteligentních sítí. Pomáhají při udržování stability rozvodné sítě v případech, kdy jsou stávajích distribučních sítí integrovány distribuované obnovitelné zdroje energie. Akumulační systémy umožňují rychle kompenzovat výkyvy v síti způsobené zapojenými obnovitelnými zdroji energie: agilní bateriový systém pro akumulaci energie může vyrovnávat tyto výkyvy ve zlomku vteřiny. Takto lze zabezpečit optimální dodávku elektrické energie za všech podmínek.

Související články:

Instalace největšího systému na akumulaci energie v severském regionu: http://eu.landisgyr.com/blog/biggest-battery-energy-storage-installation-in-the-nordics

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles