blog-background-1920px

Converge jako systém pro Smart Metering v Maďarsku

29. března 2017 12:23:47 SELČ

V září roku 2016 jsme dosáhli dalšího významného milníku: vyhráli jsme kontrakt na dodávku druhého systému Converge v E.ON Maďarsko, který není závislý na prvním, přičemž v novém řešení bude Converge určen pro Smart Metering.

iStock_000001217583Large_.jpgTento úspěch posílí naše pozice  ve skupině E.ON, ale zároveň podpoří i prodej domácnostních elektroměrů. Converge se tedy vydává na cestu do oblasti Smart Metering (jakkoliv nemám rád toto pojmenování, protože vyznívá falešně – copak měření v oblasti průmyslových měřičů je nějak hloupé?).

E.ON Maďarsko se rozhodl vybudovat nezávislý systém právě pro segment domácností. V tomto projektu bylo navrženo odečítání elektroměrů pomocí GPRS a v první fázi byla měřicí místa osazena dvěma typy elektroměrů. Jsme pyšni na to, že jeden z typů je právě elektroměr Landis+Gyr E350.

Současně bude vyvinut interface na SAP, který umožní implementovat i „předplatní“ funkci. Ta bude fungovat ve zkratce takto: SAP předá do Converge predikovanou hodnotu energie, kterou si zákazník předplatil, Converge bude v rámci validace porovnávat skutečně naměřenou hodnotu s tímto limitem získaným ze SAP. Jestliže se naměřená hodnota přiblíží k danému limitu, Converge dá pokyn SAPu a SAP zajistí poslání SMS zákazníkovi s upozorněním a pokynem k zaplacení. Pokud zákazník daného limitu dosáhne, Converge zákazníka odpojí. Jakmile zákazník zaplatí, což hlídá SAP, Converge opět zákazníka připojí na dodávky.

To, co výše popisujeme u zákazníka E.ON Maďarsko, je obecně možné kdekoliv. Kterýkoliv zákazník, který je spokojen s Converge, se může rozhodnout pro povýšení Converge do role systému pro segment domácností – nyní sice jen pro oblast point-to-point komunikace, ale s vědomím, že není nutné budovat systém nový a lze jen rozšířit funkcionality a licence. Tím se současným zákazníkům Converge otvírá cenově příznivá cesta pro vstup do světa Smart Meteringu.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles