blog-background-1920px

G3 znamená také zlepšování "případů užití"

9. června 2017 13:16:59 SELČ

Oproti předchozím PLC technologiím poskytuje G3-PLC rozšířené možnosti pro rychlejší sběr naměřených dat s menší chybovostí a lepším zabezpečením. To ovšem není jediný důvod pro budoucí používání G3 v komunikaci po elektrické síti. Umožňuje totiž zpracování velkých objemů dat v městských aglomeracích, zlepšuje účinnost případů užití (use cases) a zajišťuje spolehlivost dodávky.

Větší šířka pásma přirozeně znamená, že data je možné shromažďovat z více měřidel, což má zásadní důležitost v městských aglomeracích, kde trafostanice obsluhují až 1 000 domácností. Větší šířka pásma znamená dále rychlejší sběr dat s použitím trafostanice stejné velikosti. A také příležitost pro zvýšení bezpečnosti v přenosové vrstvě a rozsáhlé korekce chyb ve fyzické vrstvě, díky čemuž pak může PLC pracovat i za nepříznivých podmínek.

Ovšem zavádění G3 přináší dokonce další výhody. Širší pásmo rovněž umožňuje způsob implementace případů užití na úrovni řešení a tím přispívá ke zlepšování jejich účinnosti.

Aktivní alarmy

Aktivní alarmy jsou v řešeních pro inteligentní měření využívány k poskytování okamžitých informací pro uživatele systému, například v oblasti kvality energie nebo neoprávněných zásahů. Účinnost aktivních alarmů s řešení Gridstream© je u G3-IDIS podstatně vylepšena, nejen z důvodu větší šířky pásma pro rychlejší přenos alarmů z jednotlivých zařízení do centrálního systému, ale také proto, že došlo k přepracování celého procesu přenosu alarmů. 

Dříve, v rámci řešení PLAN, docházelo při zjištění stavu pro alarm k nastavení příslušného znaku na měřidle a jednotka DC postupně takový alarm zaregistrovala a předávala ho centrálnímu systému. S ohledem na menší šířku pásma bylo efektivnější ponechat na DC řízení veškeré komunikace, aby se minimalizovaly kolize mezi daty přenášenými měřidly.

U G3 a s větší šířkou pásma je pravděpodobnost kolizí mnohem menší a měřidlo nyní může aktivně zasílat alarm na DC, jakmile dojde ke splnění kritické podmínky pro spuštění alarmu. Naše laboratorní testy ukázaly, že doba od detekce alarmu do jeho obdržení v centrálním systému se podstatně zkrátila – což umožňuje rychlejší reakci na potenciální problémy v rámci sítě.

Registrace měřidel

Protože je k nyní k dispozici větší šířka pásma, je také možné přepracovat a vylepšit proces registrace měřidel. Při instalování nového měřidla je doba činnosti v terénu kratší, protože komunikace s DC je navázána mnohem rychleji. Nové měřidlo také nemusí čekat, až ho DC objeví. Celý proces je nyní opačný a měřidlo aktivně upozorňuje DC o své přítomnosti. Tímto způsobem se nejen zkracuje doba instalace, ale také doba obnovy funkce po výpadku energie.

Při celkovém pohledu na řešení pro inteligentní měření znamená zavádění G3 podstatné zlepšení účinnosti AMI a zvětšení přenosové kapacity. Zároveň přináší příležitost nového navržení případů užití pro ještě lepší výkon. Když se tedy uvažuje o možnostech zlepšení spolehlivosti a výkonu sítě, v současné době nemá G3 žádnou srovnatelnou alternativu.

Přečtěte si další články o tomto tématu

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles