blog-background-1920px

Gridstream Converge v National Grid Saudi Arabia

24. dubna 2016 13:00:00 SELČ

Společnost National Grid Saudi Arabia byla založena v roce 2012 společností Saudi Electricity Company za účelem oddělení obchodní linie odpovědné za přenos elektrické energie v Království Saúdské Arábie od provozu, řízení a údržby elektrické sítě. Krátce po svém založení vyhlásila společnost National Grid tendr na dodávku automatického měřicího systému – systému správy naměřených dat. Společnost Landis+Gyr v tendru uspěla prostřednictvím místního systémového integrátora Int’ltec, který pro tento projekt dodává nejen hardware pro systémy Landis+Gyr, ale také pro TCP komunikaci a šifrování komunikace přímo v rozvodnách.

iStock_16236270.jpgZákladním přístupem v tomto projektu je splnění požadavku na vysokou dostupnost a redundanci, která zajistí odolnost proti poruše kteréhokoli komponentu, ale také výpadku celé jedné lokality. Za tímto účelem jsme dodali řešení Oracle RAC/Data Guard a VMware cluster/Site Recovery jako platformu pro systémy Landis+Gyr. Naše řešení pracuje se dvěma identickými prostory, z nichž každý má všechny komponenty zdvojené. V případě poruchy kteréhokoli komponentu pokračuje provoz systému bez jakéhokoli negativního vlivu na běžící aplikace. Jádrem našeho řešení je systém Gridstream Converge, který splňuje většinu systémových požadavků. Pro head-end systém (HES) tohoto řešení jsme vyvinuli ovladače komunikace s měřidly, které podporují stávající měřidla zákazníka. Dalšími dodanými systémy Landis+Gyr jsou W1000Gridstream MDMS. Protože mezi systémy Gridstream Converge a MDMS nebylo k dispozici žádné standardní řešení integrace, byla pro účely moderní a robustní komunikace vyvinuta integrace v souladu s IEC 61968-9 normou. V tomto projektu bude systém Gridstream Converge zajišťovat široké spektrum funkcí MDM, včetně validace, agregace a reportingu. Úkolem společnosti National Grid je ale také dodávat data měření ostatním energetickým společnostem, například pro Central Settlement System a National Control Center. Jejich systémy proto budou přímo integrovány do systému Gridstream Converge, aby mohly získávat validovaná data přímo ze zdroje.

Saudi_Arabia.jpg

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles