blog-background.png

Landis+Gyr jako první v Evropě získává certifikaci IDIS pro smart metering technologii G3-PLC

26. října 2016 16:12:09 SELČ

Inteligentní elektroměry Landis+Gyr E450 s komunikací G3-PLC obdržely certifikaci Asociace na podporu interoperabilních zařízení IDIS. Certifikace IDIS následuje po certifikaci udělené skupinou G3-PLC Alliance pro zařízení komunikující v pásmu CENELEC A a pásmech 150-500 KHz.  

Po zveřejnění oznámení, že společnost Landis+Gyr byla prvním dodavatelem smart meteringu v Evropě, který získá certifikaci G3-PLC Alliance pro zařízení komunikující v pásmu CENELEC A a následně také v pásmech 150-500 KHz, může nyní společnost Landis+Gyr s potěšením oznámit, že její stěžejní inteligentní elektroměr E450 úspěšně prošel komplexními testy způsobilosti a interoperability prováděnými asociací IDIS. Společnost Landis+Gyr se tedy znovu stává prvním dodavatelem, který splňuje náročné požadavky na schválení interoperability podle IDIS Package 2.

Organizace IDIS (Asociace pro podporu interoperabilních zařízení) zajišťuje podrobné doprovodné specifikace DLMS/Cosem a odpovídající zkušební prostředí pro testování kompatibility. Umožňuje výrobcům vyvíjet interoperabilní a zaměnitelná zařízení pro systémy smart metering a smart grid v souladu s mezinárodními otevřenými standardy. Prostřednictvím IDIS mohou energetické společnosti profitovat ze zaměnitelných produktů a tím zajistit jak bezpečnou návratnost svých investic do technologií pro smart metering, tak přístupnost nevyhnutelným technologickým změnám v budoucnosti.

G3 PLC - OFDM technology

Kompatibilita a interoperabilita zařízení IDIS je testována podle postupů stanovených průmyslovou asociací na podporu interoperabilních zařízení IDIS. Certifikace potvrzuje shodu technologie se specifikacemi IDIS Package 2 a zaručuje zaměnitelnost elektroměrů s komunikací IPv4/v6, včetně G3-PLC. Certifikace G3 Alliance je základní podmínkou pro udělení certifikace IDIS a potvrzuje interoperabilitu v komunikačních vrstvách, zatímco certifikace IDIS potvrzuje interoperabilitu v aplikační vrstvě. Kromě základní funkcionality IDIS se certifikace zařízení E450 vztahuje také na odpojování/připojování, řízení zátěže, informační rozhraní pro zákazníka, zabezpečení a měření pro více energetických společností.

Společnost Landis+Gyr implementuje technologii komunikace G3-PLC do svého smart grid řešení Gridstream®. Tato nová technologie umožňuje rychlejší a bezpečnější komunikaci s využitím infrastruktury sítě typu smart grid a poskytuje flexibilitu propojení s novými inteligentními aplikacemi.

 

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles