blog-background-1920px

Řešení pro odečet měřičů tepla a chladu

17. dubna 2016 13:00:00 SELČ

Původní myšlenka dodávky tepla do domácností byla založena na nápadu využívat efektivním způsobem odpad. První spalovna odpadu byla postavena v Dánsku a první distribuce tepla byla uvedena do provozu v roce 1903. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie spalováním komunálního odpadu se stala startovním signálem pro vývoj dálkového vytápění.

illustration_IoT_2_RGB_blog.jpg

Dnes jsou systémy dálkového vytápění dostupné na celém světě: v Evropě jsou nejrozsáhlejší sítě dálkového vytápění na Islandu (kde využívají všudypřítomné geotermální energie) a v Dánsku, kde celý příběh dálkového vytápění odstartoval. V současné době můžeme pozorovat, že stále více teplárenských společností hledá efektivnější způsoby měření tepelné energie. S tímto vývojem spojené obchodní příležitosti se tak logicky objevují v zemích s rozvinutými systémy dálkového vytápění, jako je Island a Dánsko, očekáváme však, že ostatní země budou dříve či později následovat. A protože v evropských zemích existuje přibližně 5 000 systémů dálkového vytápění, je perspektiva velmi dobrá.

Vstiek.png
Stejný význam, jaký má centrální vytápění pro Dánsko, má centrální chlazení pro země Perského zálivu, jako jsou Spojené Arabské Emiráty, Katar, Kuvajt nebo Bahrajn. V uvedených zemích probíhá výstavba obrovských chladicích zařízení a distribuce chladu do mnoha administrativních i obytných budov, což opět představuje velké příležitosti pro dálkový odečet. Centrální chlazení je využíváno také ve Finsku, Švédsku, USA a Kanadě, i když hlavními trhy blízké budoucnosti pro nás zůstanou jižní země.Dálkové vytápění je využíváno také v Severní Americe, Japonsku, Koreji, Číně a Mongolsku.

Společnost Landis+Gyr je tradičním dodavatelem měřičů pro systémy měření tepla a chladu, avšak požadavek na vyšší efektivitu vedl k potřebě zavedení centrálních měřicích systémů, schopných automaticky odečítat data měření různými komunikačními cestami a zpracovat je pro další analýzy a fakturaci.

Možnosti řešení:

  • Sériový odečet MBUS Master (nejjednodušší řešení)
  • GSM/GPRS nebo TCP/IP komunikace s M-Bus Master a kabelová sběrnice MBus
  • GSM/GPRS nebo TCP/IP komunikace s M-Bus Master a bezdrátová sběrnice MBus
  • SMS zprávy

Výběr řešení závisí na situaci v konkrétní zemi nebo dokonce na konkrétní příležitosti. Velmi slibným řešením pro nové evropské projekty se jeví bezdrátová sběrnice MBUS (EN 13757-4:2005/2012).

SMS zprávy by byly výhodné v případě záměru vybudování heterogenní sítě měřidel, protože interní SMS moduly nebo externí jednotky (CODEA) podporují také měřidla jiných prodejců a poskytují stejný formát SMS zprávy nezávisle na typu měřidla.

Oba systémy, Advance a Converge, podporují případy využití popsané dále v tomto článku.

Systém Advance by měl být zvolen pro nové projekty měření tepla, a také tam, kde technické řešení počítá s bezdrátovou sběrnicí M-Bus.

Converge, jako centrální systém odečtu multienergetických dat, je potom rozumnou možností v případech, kde je systém Converge již používán pro odečty elektroměrů a měření tepla je pouze otázkou nákupu dodatečné licence. 

 Na obrázcích jsou jednotlivé možnosti znázorněny podrobněji:Serial_Line_Communication.jpg

GSM-GPRS_-_Wired_M-Bus.jpg

TCP-IP_-_Wired_M-Bus.jpg

TCP-IP_-_Wireless_M-Bus.jpg

GSM-GPRS_-_Wired_M-Bus_2.jpg

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles