blog-background-1920px

Rakousko zavádí smart metering G3-PLC

26. února 2016 13:28:27 SEČ

V současné době nasadilo Rakousko rychlé tempo v přípravě na rollout inteligentního měření. Energetické společnosti tvrdě pracují na splnění cíle stanoveného v roce 2012 spolkovým ministerstvem hospodářství, rodiny a mládeže –nahradit do roku 2019 95 procent elektroměrů v domácnostech inteligentními měřiči. Burgenland_blog.jpgPříkladem může být Netz Burgenland Strom.  Netz Burgenland Strom je provozovatel distribuční soustavy, která spravuje 200 000 elektroměrů a je lídrem technologie smart meteringu. Po oznámení kontraktu se společností Landis+Gyr na dodávku řešení Gridstream® v březnu 2015  připravila  tato společnost instalaci prvních 3 000 inteligentních elektroměrů G3-PLC. Druhá fáze bude spuštěna v dubnu 2016 instalací dalších 17 000 elektroměrů tempem 1 000 až 6 000 zařízení měsíčně. 

„Využili jsme zkušeností, které společnost Landis+Gyr získala z předchozích projektů smart meteringu,“ říká p. Frühwirth, projektový manažer společnosti Netz Burgenland. „Odborné znalosti logistiky , clean up a projektového managementu pro nás byly skutečně cenné. Přirozeně jsme také ocenili silnou pozici společnosti Landis+Gyr na našem trhu, která podporuje bezproblémovou realizaci projektu.“

Společnost Netz Burgenland Strom si jako partnera pro smart metering zvolila společnost Landis+Gyr na základě celoevropského výběrového řízení. Hlavním kritériem pro výběr dodavatele byla schopnost splnit přísné rakouské zákonné požadavky na funkcionalitu a bezpečnost. Dalším důležitým faktorem byly celkové náklady na vlastnictví řešení a možnost řízení dodávek na základě požadavků zákazníků. Řešení společnosti Landis+Gyr se ukázalo být nejvýhodnějším. Důležitou  roli sehrály  také technické výhody komunikační technologie G3.

G3 PLC umožňuje rychlejší a nákladově efektivnější přenos dat po stávajících elektrických vedeních. Pomocí G3 je možné přenášet přes elektrické sítě vyšší objemy dat a rychleji, buď v nízkofrekvenčním pásmu CENELEC A (do 95 kHz), nebo v případě potřeby ve vysokofrekvenčním pásmu (150-500 kHz). Tato technologie je vysoce odolná vůči poruchám, dokáže se automaticky adaptovat na změny podmínek sítě, a je proto velmi stabilní a spolehlivá.

Právě spolehlivost komunikace je pro smart metering zásadní, a může také ušetřit hodně času a nákladů  ve fázi uvedení do provozu. . Charakteristiky ortogonálního multiplexu s frekvenčním dělením (OFDM) technologie G3 v kombinaci s pokročilou detekcí a opravou chyb (FEC) zajišťují, že většina nových měřičů komunikuje podle plánu ihned po instalaci.

Při výběru G3 –PLC řešení společnosti Landis+Gyr zohlednila společnost Netz Burgenland Strom také příležitost pro budoucí aplikace smart grid a Internetu věcí, které komunikace G3-PLC umožní.  „Možnosti G3-PLC technologie společnosti Landis+Gyr nás přesvědčily. Můžeme s určitostí říci, že naše očekávání byla splněna, přestože využití celého potenciálu technologie bude realizováno až po několika létech provozu,“ dodává p. Frühwirth.

G3 PLC - OFDM technology

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles