blog-background-1920px

Seminář v Landis+Gyr Praha “Novinky v legislativě EU pro smart metering”

28. března 2017 10:25:02 SELČ

V únoru organizovala společnost Landis+Gyr Česká republika seminář pro zákazníky v Praze zaměřený na nové návrhy v legislativě Evropské unie pro smart metering. Tento seminář byl pro zákazníky relevantní, protože v současné době probíhají v České republice diskuse o zavedení inteligentního měření a připravuje se nová národní analýza nákladů a přínosů (CBA). Proto jsou informace z Bruselu pro energetické společnosti zásadní.

ThinkstockPhotos-515816932_720x720_72_RGB.jpgSemináře se zúčastnilo přibližně 30 významných zákazníků z energetických společností z ČR, Slovenska i Rumunska. Přednášky byly tlumočeny profesionálním tlumočníkem, aby posluchačům neunikly ani drobné nuance a mohli všichni detailně sledovat celou diskusi.   

Jaroslav Hendrych, CEO Landis+Gyr Česká republika, přivítal hosty v Praze a zdůraznil důležitost takovýchto meetingů, které přinášejí výhody pro všechny zúčastněné.xxx-1.jpg

Jako hlavní mluvčí byl pozván John Harris, viceprezident a vedoucí pro záležitosti regulativy a legislativy Landis+Gyr EMEA. Hlavní prezentace začala představením úspěšných smart metering projektů společnosti Landis+Gyr ve světě. Základem prezentace byl „Zimní balíček EU – Čistá energie pro všechny Evropany“, kde byly popisovány jednotlivé směrnice a regulace obsažené v balíčku. Dále byla zmíněna debata o roli distribučních společností a národních regulátorů. V příspěvku zaznělo srovnání stavu rolloutů v zemích EU plánovaných do roku 2020 a byla uvedena diskuse o minimálních funkcionalitách smart meteringu v návrzích Evropské komise pro vytvoření CBA o smart meteringu.  Vysvětlena byla opatření navržená pro měření elektřiny, tepla/chladu a plynu a také speciální opatření pro datový management, ukládání energie a systémy řízení zátěže. Závěrem prezentoval John Harris případové studie ze sousedních zemí se zaměřením na legislativu a zkušenosti se zaváděním smart meteringu v Německu, Polsku a Rakousku.

  yyy.jpg

Odpolední sekce byla vyplněna zajímavou diskusí, které se zúčastnil zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Zdeněk Danielovský a poskytl posluchačům podstatné informace z pohledu MPO.

Marcel Fitere, vedoucí divize Asset Management na Východoslovenské distribuční (VSD Košice), prezentoval opatření smart meteringu a zkušenosti z reálného zavádění inteligentního měření na Slovensku. M. Fitere řekl: “Oceňuji hodnotné informace, které jsem získal na semináři, a velmi mě zaujala detailní data o rolloutech v jednotlivých zemích EU, protože AMM je výzva, a my, distribuční společnosti, ji bereme vážně“.

Kromě toho, že zákazníci ocenili informace z první ruky týkající se regulatorních záležitostí, vážili si i příležitosti, kterou nastolil Landis+Gyr vytvořením fóra pro networking a všichni účastníci měli možnost neformálních diskusí napříč všemi společnostmi.

zzz.jpg

 

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles