blog-background-1920px

Snazší cesta k úsporám energie v Burgenlandsku

14. března 2017 15:11:11 SEČ

Stále větší počet zákazníků v rakouské spolkové zemi Burgenland bude moci jednodušeji šetřit náklady na energii. Společnost Netz Burgenland již nainstalovala 20 000 inteligentních elektroměrů a vytváří další zásoby, aby mohla pokračovat v jejich instalaci v celé své správní oblasti. Do konce roku 2019 bude následovat instalace dalších 180 000 zařízení tak, aby byly dodrženy místní legislativní požadavky.

blog_burgenland.jpgDo konce roku 2019 musí být inteligentními elektroměry vybaveno 95 procent rakouských domácností. Tento cíl byl stanoven regulačním opatřením, které vydalo spolkové ministerstvo pro životní prostředí, mládež a rodinu v dubnu 2012. Nová zařízení poskytují zákazníkům přístup k informacím o jejich úrovni spotřeby energie v průběhu dne. To jim umožňuje přizpůsobit průběh spotřeby, snížit náklady a přispět ke snížení zatížení sítě v době špiček. Dodavatelům energie pak inteligentní elektroměry umožní lépe plánovat dodávku, omezit přebytky a šetřit náklady. Společně s možností nabídnout zákazníkům tarify přizpůsobené jejich profilu spotřeby energie tak budou mít nová zařízení další pozitivní vliv na úspory nákladů na energii.

Nejnovější technologie

Společnost Netz Burgenland Strom GmbH, jeden z předních rakouských provozovatelů distribučních sítí, zahájila implementaci regulačního opatření v listopadu 2015. Ve třech okresech spravovaných společností Netz Burgenland bylo nainstalováno a důkladně otestováno přibližně 20 000 inteligentních elektroměrů společnosti Landis+Gyr. Netz Burgenland se tak stává prvním dodavatelem energie v Rakousku, který spoléhá na celosvětově nejmodernější technologii. Inteligentní elektroměry mají certifikaci asociace IDIS a aliance G3, a jsou schváleny rakouským metrologickým institutem jako zařízení pro vyúčtování nákladů na energii.

Kromě inteligentních elektroměrů s nejnovější komunikační technologií G3-PLC dodá společnost Landis+Gyr společnosti Netz Burgenland také datové koncentrátory a head end systém (HES). Podle Petera Sinowatze, generálního ředitele společnosti Netz Burgenland, byly zkušenosti s řešením Landis+Gyr jen pozitivní: „Technologie společnosti Landis+Gyr nám umožňuje plně využívat potenciál komunikace po elektrické síti.“ Znamená to například podstatně vyšší rychlost přenosu dat, než umožňují jiné technologie dostupné na trhu. Společnost Netz Burgenland je díky tomu již dnes připravena na budoucí požadavky řízení energie.G3 PLC - OFDM technology

Ochrana údajů má prioritu

Navzdory vysokému objemu dat Peter Sinowatz zdůrazňuje, že jejich ochrana je zajištěna vždy. „Pro přenos dat jsou využívány nejvyšší možné bezpečnostní standardy, podobné standardům používaným při bankovních transakcích. Každé zařízení je vybaveno individuálním klíčem, takže umožňuje šifrování mezi koncovými body.“ I ta nejmenší část informace je zašifrovaná a osobní údaje, jako je jméno a adresa, se nepřenášejí vůbec. Nové inteligentní elektroměry také z bezpečnostních důvodů přenášejí pouze údaje o celkové spotřebě energie domácnosti, a ne o spotřebě jednotlivých zařízení, například pračky, klimatizace apod. Zákazníci se navíc mohou rozhodnout, zda budou chtít využít všechny možnosti nové technologie nebo ne. Zákonná možnost nezasílat všechny informace umožňuje nakonfigurovat elektroměry tak, aby nezasílaly informace o spotřebě energie každý den, ale jen jednou ročně pro účely ročního vyúčtování nebo při stěhování. Takové nastavení ovšem zákazníky připraví o informace, které by jim umožnily optimalizovat spotřebu energie. Ti zákazníci, kteří chtějí odhalit spotřebiče s největší spotřebou a možnosti denních úspor s přesností až 15 minut, mohou načítat data elektroměru online v jakoukoli dobu a adekvátně reagovat.

Druhá vlna zavádění odstartovala

Aby zpřístupnila novou technologii a její výhody co největšímu počtu zákazníků, odstartovala společnost Burgenland druhou vlnu instalace nových elektroměrů. Do konce roku 2019 bude do domácností zákazníků nainstalováno dalších 180 000 inteligentních elektroměrů. Zařízení budou vyměňována v rámci pravidelných výměn elektroměrů, které již byly naplánovány.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles