blog-background-1920px

Spoluprací k excelenci

24. června 2016 14:55:08 SELČ

Společnost Landis+Gyr má dlouhou tradici ve spolupráci s vysokými školami a vzdělávacími organizacemi. V celém regionu EMEA spolupracují různé závody Landis+Gyr denně se studenty a výzkumnými pracovníky na celé řadě projektů, které podporují akademické i podnikatelské cíle. Hloubka této spolupráce je různá – od poskytování studentských stáží až po strategické, dlouhodobé výzkumné projekty.

Praktický příklad spolupráce lze nalézt ve Stockportu, v jednom z největších výrobních závodů Landis+Gyr v regionu EMEA, ve kterém se vyrábí většina plynoměrů pro evropský trh. Místní tým aktivně buduje vztahy s inženýrskou katedrou univerzity v Cambridge, a to prostřednictvím průmyslových stáží pro studenty magisterského stupně.

Studenti pracují na projektech optimalizace procesů, v jejichž rámci se zaměřují na identifikovanou potenciální výzvu a řeší ji společně se školicím týmem Landis+Gyr. Studenti následně implementují zlepšení, která navrhli, vypracují zprávu a prezentují své výsledky.

V nedávném projektu, na základě vlastních zjištění, implementovala jedna skupina studentů nový Kanban systém – systém pro plánování výroby – v rámci důležité části výrobního řetězce. Po vyzkoušení tohoto systému byly patrné jasné výsledky: snížení rozpracovanosti, vyšší normalizovaný výstup z kalibračních přípravků a nižší celková doba potřebná pro výrobu měřicích přístrojů. Úspěšný projekt byl obohacující zkušeností pro studenty i školicí tým Landis+Gyr.

V optimálním případě může tato spolupráce poskytovat výhody pro studenty vysokých škol i pro energetický průmysl. Úzké vztahy mezi vysokými školami a průmyslem připravují studenty pro jejich profesní dráhu, umožňují akademickým pracovníkům diskutovat dopady  jejich výzkumu na svět podnikání a podporují inovace v průmyslu.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles