Blog Landis+Gyr

ULTRAHEAT T450: Inteligentní měřicí technika pro výjimečnou spolehlivost

Ultrazvukový měřič tepla a chladu Landis+Gyr ULTRAHEAT®T450 umožňuje zlepšování energetické účinnosti domácností a budov a optimalizaci využití energie dokonce i v nejnáročnějších prostředích.

Přečíst článek

Milník pro Landis+Gyr: pět milionů měřičů tepla

Společnost Landis+Gyr dosáhla ve svém výrobním závodě v Norimberku rekordu spočívajícího ve vyrobení a dodání pětimiliontého měřiče tepla. Jedná se o významný výsledek pro všech 220+ zaměstnanců v závodě a pozoruhodný příběh úspěchu mezinárodního kompetenčního centra (CoC) společnosti v oblasti měřičů tepla i chladu.

Přečíst článek

Flexibilita pro budoucnost s inteligentním měřením pro chlazení

Není pochyb o tom, že flexibilita bude klíčovou komponentou pro budoucnost energetických sítí. Budoucí sítě budou potřebovat schopnost téměř okamžitě reagovat na změny v zatíženích tak, aby mohly účinně řídit nepřetržitě kolísající spotřebu a výrobu. Energetické společnosti a provozovatelé distribuční soustavy očekávají ucelenou sadu inteligentních nástrojů odpovídajících konkrétním požadavkům. Tyto potřeby budou formovány širokým spektrem faktorů od hustoty zalidnění až po klimatické a geografické podmínky. V některých částech světa se vyrábí množství větrné energie, jiné mají přístup ke geotermálním energetickým zdrojům. V chladnějších regionech je nutné sledovat spotřebu tepla, zatímco v teplejších regionech vzniká potřeba přesných údajů o spotřebě energie využívané pro chlazení. Díky nejmodernějším řešením společnosti Landis+Gyr může mít každý region inteligentní sítě přesně podle svých potřeb, a to tak, aby přitom byly maximalizovány přínosy, které příslušné technologie nabízejí.

Přečíst článek

Řada měřičů ULTRAHEAT společnosti Landis+Gyr je nyní ještě robustnější

Společnost Landis+Gyr rozšířila své produktové portfólio o nový ultrazvukový měřič ULTRAHEAT®T330 / ULTRACOLD®T330 pro aplikace topení a chlazení v domácnostech. Typ T330 poskytuje špičkovou přesnost měření a stabilitu, robustní konstrukci a snadnou manipulaci.

Nový měřič ULTRAHEAT®T330 kombinuje nové pokročilé počítadlo s ověřenými funkcionalitami řady měřičů ULTRAHEAT, pokrývá široké spektrum aplikací v domácnostech a rozšiřuje měření individuální spotřeby v budovách s více jednotkami, místním topením a stavebními technologiemi.

Přečíst článek

Více možností s novými typy komunikačních modulů pro měřiče Ultraheat®

V současné době se zákazníci naučili s daty získanými z měřičů tepla/chladu (případně vody) pracovat a efektivně je ve své práci využívají. Základem většiny odečtových sítí jsou metalická vedení, ale vlivem nové výstavby jsou zákazníci nuceni využívat sítí smíšených, kde nově budovaná část je často bezdrátová. V souladu s tím pak logicky při výběru měřicí techniky zvažují, jakými komunikačními možnostmi konkrétní měřicí zařízení disponuje. Možnosti integrace měřicí techniky do zákaznického systému odečtu dat jsou důležitou vlastností měřidel, která se stala výběrovým kritériem pro mnohé teplárenské společnosti.

Přečíst článek

Řešení pro odečet měřičů tepla a chladu

Původní myšlenka dodávky tepla do domácností byla založena na nápadu využívat efektivním způsobem odpad. První spalovna odpadu byla postavena v Dánsku a první distribuce tepla byla uvedena do provozu v roce 1903. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie spalováním komunálního odpadu se stala startovním signálem pro vývoj dálkového vytápění.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše