blog-background-1920px

Úspěšné aktualizace systémů Landis+Gyr MessageHandler Lite2 a MessageHandler Standard2

12. června 2016 13:00:00 SELČ

AdobeStock_81920416.jpg

Společnost Landis+Gyr k termínu 1.4.2016 úspěšně dokončila aktualizace systémů MessageHandler Lite2 a MessageHandler Standard2. Obě verze systému MessageHandler navazují na osvědčený produkt MessageHandler Lite, který téměř 10 let podporoval distribuční společnosti a průmyslové podniky v procesech výměny dat na trhu s elektrickou energií.

Systémy MessageHandler Lite2 a MessageHandler Standard2 slouží spolehlivě od začátku roku 2012. Jsou určeny především lokálním distribučním společnostem, ale také dalším zákazníkům, pro správu odběrných předávacích míst (OPM) a komunikaci na trhu s energií. Systémy, nyní již v druhé vývojové generaci, jsou aktualizovány tak, aby odrážely změny pravidel, struktur zpráv atd., které probíhají na OTE. Stále se nám daří zachovávat původní záměr vývoje aplikace – poskytovat plnou funkcionalitu bez nutnosti používat některé funkce přímo z webového rozhraní centrálního datového systému operátora (CDS OTE), takže MessageHandler umožňuje nejen odesílat naměřená data, registrovat a aktualizovat odběrná místa, ale i schvalovat změnu dodavatele, schvalovat prodloužení a zkrácení dodávky, či posílat výkazy lokálních distributorů.

Nová vyhláška „408/2015 Sb. O pravidlech trhu s elektřinou“ zasáhla do funkcionality poměrně významně. Rozšířily se struktury definic odběrných míst, změnily se způsoby výpočtu DUF (doplňkové údaje pro fakturace) a struktury některých zpráv. Přesto společnost Landis+Gyr dokázala v prvním čtvrtletí roku 2016 nejen vyvinout a přepracovat MessageHandler na novou verzi 3.0, ale také provést redistribuci a otestování u všech stávajících zákazníků a partnerů používajících tento systém.

„Aktualizace probíhaly přímo u našich partnerů od února do konce března 2016. Po celou dobu, kdy aktualizace probíhaly, jsme byli připraveni na zvýšení počtu hlášených incidentů, ke kterému však, díky kvalitnímu vývoji a otestování změn, nedošlo,“ uvedl Ing. Jaroslav Marek, vedoucí ostravské kanceláře Landis+Gyr.

01.jpg

 02.jpg

03.jpg

04.jpg

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles