Landis+Gyr Blogg

  EU:s vinterpaket sätter ambitiösa mål för energipolitiken

  Europeiska kommissionen offentliggjorde i november 2016 en samling förslag som ska förnya den europeiska energipolitiken på en bred front. Paketet är ett av de mest omfattande energirelaterade lagstiftningsinitiativen inom EU på tio år. Det så kallade vinterpaketet heter officiellt Clean Energy for all Europeans och inkluderar ett enormt antal lagstiftningsförslag, kommissionsbeslut, officiella tillkännagivanden och rapporter.

  Läs artikeln  

  Dagsaktuella ämnen om fjärravläsning på Landis+Gyrs Seminarium

  Landis+Gyrs Seminarium arrangerades i Stockholm den 8 – 9 februari med nästan 50 deltagare från olika elnätsbolag och företag. Seminariet gav en omfattande översikt över situationen omkring fjärravläsning idag och i framtiden. Under seminariet föredrogs också situationen gällande om lagstiftning och Tjänstehubben. Evenemanget gav också ett utmärkt tillfälle för nätverkande mellan alla olika deltagare. 

  Läs artikeln  

  E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

  Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

  Läs artikeln  

  Slutliga funktionskrav för fjärravläsning från Ei före den 1 november 2017

  I slutet 2016 överlämnade regeringen en proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i ellagen som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

  Läs artikeln  

  Den rättvisa mätaren: Nya E360 har social hållbarhet som viktig egenskap

  Landis+Gyr vill bedriva en miljömedveten verksamhet med hög affärsetik inom hela företaget, och det gäller även alla produkter och tjänster företaget erbjuder. Fair Meter är ett initiativ som startades i samband med ett stort kundprojekt i Nederländerna.Det är ett exempel på företagets insatser för att utveckla och leverera marknadsledande miljömässiga och socialt hållbara tekniska lösningar och produkter.

  Läs artikeln  

  Kundcase: Järvi-Suomen Energia


  Järvi-Suomen Energia övergick 2013 till fjärravläsning för sina ungefär 100 00 kunder och Landis+Gyr genomförde projektet åren 2010–2013. Samtidigt började Järvi-Suomen Energia använda Landis+Gyrs fjärravläsningstjänst som sedan 2014 levererats i samarbete med Ericsson. Järvi-Suomen Energia hade tidigare erfarenhet av fjärravläsning och kunde därför ställa tydliga krav på oss som leverantör.

  Läs artikeln  

  ARTIKLAR EFTER ÄMNE

  Se allt