Landis+Gyr Blogg

  Handbok för smartare mätning

  Sverige står igen redo att ta steget mot nya lösningar när de befintliga smarta elmätarna ska ersättas med nästa generations smarta mätare.

  Läs artikeln  

  E360 – en smart mätare som optimerar den totala ägandekostnaden

  Smarta mätare spelar en viktig roll för nätbolagens kostnadseffektivisering och är kopplade till många processer såsom t.ex. fakturering, kundservice och övervakning av nätet. Även lösningen i sig är en betydande investering som påverkar företagets kostnader genom hela sin livscykel. Företag som investerar i smart mätteknik måste kunna förlita sig på dess kvalitet och tillförlitlighet genom hela livscykeln, men även ta hänsyn till lösningens driftkostnader och anpassningsbarhet till alla typer av förändringar.

  Läs artikeln  

  EU:s vinterpaket sätter ambitiösa mål för energipolitiken

  Europeiska kommissionen offentliggjorde i november 2016 en samling förslag som ska förnya den europeiska energipolitiken på en bred front. Paketet är ett av de mest omfattande energirelaterade lagstiftningsinitiativen inom EU på tio år. Det så kallade vinterpaketet heter officiellt Clean Energy for all Europeans och inkluderar ett enormt antal lagstiftningsförslag, kommissionsbeslut, officiella tillkännagivanden och rapporter.

  Läs artikeln  

  Dagsaktuella ämnen om fjärravläsning på Landis+Gyrs Seminarium

  Landis+Gyrs Seminarium arrangerades i Stockholm den 8 – 9 februari med nästan 50 deltagare från olika elnätsbolag och företag. Seminariet gav en omfattande översikt över situationen omkring fjärravläsning idag och i framtiden. Under seminariet föredrogs också situationen gällande om lagstiftning och Tjänstehubben. Evenemanget gav också ett utmärkt tillfälle för nätverkande mellan alla olika deltagare. 

  Läs artikeln  

  E360 smarta elmätare – utvecklad med fokus på kostnaderna under elmätarens hela livslängd

  Nätföretagens krav på smarta elmätare och system har ökat i fråga om kvalitet och tillförlitlighet. Leverans av tillförlitliga kvalitetsprodukter kräver att man har satsat på effektiva och standardiserade processer för design, utveckling och tillverkning. Landis+Gyrs nya E360-elmätare har utvecklats i en process med systematiska tester och utvärderingar redan i konstruktionsfasen. Kvalitetssäkringen har ett tydligt mål: att tillhandahålla kunderna en tillförlitlig och långlivad elmätare som minimerar kostnaderna under hela livslängden.

  Läs artikeln  

  Slutliga funktionskrav för fjärravläsning från Ei före den 1 november 2017

  I slutet 2016 överlämnade regeringen en proposition avseende funktionskrav på elmätare till riksdagen. I propositionen föreslås ändringar i ellagen som innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

  Läs artikeln