Landis+Gyr Blogg

Världens största utrullning av smarta mätare – 10 miljoner mätare installerade

Tokyo Electric Power (TEPCO) har installerat över tio miljoner smarta elmätare som nu kommunicerar genom världens största elnätsbaserade IoT-system. Det krävande projektet är det största någonsin inom energisektorn och samtidigt världens hittills snabbaste utrullning av smarta mätare.

Läs artikeln

Landis+Gyr på Elfack – ny teknologi, nya tjänster

Elfack 2017 -mässan i Göteborg samlade ihop aktuella nyheter och specialisterna från energibranschen. Över 23 000 gäster besökte mässan under veckan. Tillökning av digitaliseringen i branschen märktes såväl på produkterna som på föreläsarnas diskussionsämnen.

Landis+Gyr deltog på mässan och presenterade sitt utvidgade produkt- och serviceutbud.

Läs artikeln

Den senaste smart mätningstekniken engagerar konsumenten i energieffektivitet

Betydelsen av konsumentengagemang ökar i diskussionerna om energieffektivitet. Konsumentens roll är något som även energimyndigheter runt om i Europa fokuserar på när de utfärdar specifikationer för smart mätning för att hålla konsumenterna informerade och göra det möjligt för dem att fatta kvalificerade beslut om sin energianvändning. Att öka medvetenheten genom att ge konsumenterna insyn i deras egen energikonsumtion är första steget i att engagera människor i hanteringen av sin egen energiförbrukning.

Läs artikeln

Handbok för smartare mätning

Sverige står igen redo att ta steget mot nya lösningar när de befintliga smarta elmätarna ska ersättas med nästa generations smarta mätare.

Läs artikeln

E360 – en smart mätare som optimerar den totala ägandekostnaden

Smarta mätare spelar en viktig roll för nätbolagens kostnadseffektivisering och är kopplade till många processer såsom t.ex. fakturering, kundservice och övervakning av nätet. Även lösningen i sig är en betydande investering som påverkar företagets kostnader genom hela sin livscykel. Företag som investerar i smart mätteknik måste kunna förlita sig på dess kvalitet och tillförlitlighet genom hela livscykeln, men även ta hänsyn till lösningens driftkostnader och anpassningsbarhet till alla typer av förändringar.

Läs artikeln

EU:s vinterpaket sätter ambitiösa mål för energipolitiken

Europeiska kommissionen offentliggjorde i november 2016 en samling förslag som ska förnya den europeiska energipolitiken på en bred front. Paketet är ett av de mest omfattande energirelaterade lagstiftningsinitiativen inom EU på tio år. Det så kallade vinterpaketet heter officiellt Clean Energy for all Europeans och inkluderar ett enormt antal lagstiftningsförslag, kommissionsbeslut, officiella tillkännagivanden och rapporter.

Läs artikeln