blog-background-1920px

Integrace systémů Gridstream Converge a Gridstream MDMS

1. května 2016 13:00:00 SELČ

Diskuze o integraci mezi systémy Gridstream ConvergeGridstream MDMS na bázi IEC 61968-9 vznikly již před několika lety při práci na pilotním projektu smart meteringu skupiny ČEZ. Myšlenkou bylo konsolidovat všechna data měření nejen ze smart meteringu, ale také z oblasti ICG, do jednoho systému MDM (systém správy naměřených dat).

127544298_75-023448-edited.jpgSpolečně se skupinou ČEZ jsme testovali výkonnost našeho systému Gridstream MDMS s kapacitou 3,5 milionu měřicích bodů a schopností zpracování dat ICG, přijatých ze systému Gridstream Converge. Tyto úspěšné testy ukázaly možnou budoucí cestu. Přestože byl rozvoj smart meteringu v některých zemích pozastaven, myšlenka inteligentního měření je stále platná a je zřejmé, že stále více distribučních společností uvažuje podobným způsobem. Zkušenosti s různými systémy současně přesvědčují nás i naše zákazníky, že používání běžného standardizovaného rozhraní je pro jakoukoli integraci naprosto nezbytné. A protože systém Gridstream MDMS takové standardní rozhraní nabízí, bylo rozhodnutí jednoduché. Implementace standardizovaného rozhraní IEC v systému Converge může být pro nabídky Gridstream MDMS také velkou výhodou, protože máme mnoho úspěšných instalací systému Gridstream Converge na celém světě a příležitost pro MDMS může přijít již v blízké budoucnosti. Takové tedy byly hlavní hnací síly pro zahájení vývoje.

První část rozhraní IEC, pokrývající přenos dat měření ze systému Converge do MDM, byla představena ve verzi Converge 3.9 na konci minulého roku. První reálný projekt, kde bude takové rozhraní použito, buduje přenosová společnost NGRID v Saúdské Arábii. Data měření budou zasílána ze systému Gridstream Converge do systému Gridstream MDMS a do dalšího systému Gridstream Converge, který bude využit jako oddělený „datový sklad“ pro systém zúčtování odchylek.

Druhá část rozhraní IEC – přenos kmenových dat a sady příkazů z MDM do Converge – je součástí vývoje pro verzi Converge 3.10 a bude dostupná v průběhu roku 2017.

Podle našeho názoru je nabídka synergie dvou řešení velmi zajímavá a věříme, že nám rozšíří obchodní příležitosti.

Spojte se s námi

Posts by Topic

see all

Recent Articles

Popular Articles