Blog Landis+Gyr

  Zvyšování potenciálu AMI dat při správě zařízení

  Správa distribučních zařízení je klíčovým faktorem pro uživatele, protože hledají maximalizaci prodloužení životnosti u stávajících a nových investic do zařízení. U pokročilé analýzy sítě mohou být dat AMI získávána tak, aby napomáhala uživatelům provádět správná strategická investiční rozhodnutí. 

  Přečíst článek

  Řízení sítě: Budoucnost inteligentních sítí, Made in Germany

  Na první pohled nevypadá Freiamt, městečko v Bádensku-Württembersku poblíž francouzských hranic, na příliš pravděpodobné místo pro další krok směrem k budoucnosti distribuce energie. Ovšem díky prozíravým rozhodnutím provedeným před více než 20 lety a práci projektového týmu s účastí devíti předních hráčů energetického trhu včetně místního energetického dodavatele Netze BW a společnosti Landis+Gyr se zde nyní dějí velké věci.

  Přečíst článek

  Špičkový průmyslový elektroměr Landis+Gyr se neomezuje na zúčtování

  Zajištění síťové infrastruktury s ohledem na budoucí požadavky se stává jednou z hlavních priorit energetických společností, které se musí přizpůsobovat neustálým změnám v oblasti předpisů a technologických požadavků v rámci svých trhů. Poskytovatelé energie se snaží neustále zlepšovat kvalitu svých služeb pro koncové spotřebitele udržováním stabilních dodávek a vysoké účinnosti sítě. Aby toho mohli dosahovat, vyžadují špičkovou kvalitu prověřených technologií od důvěryhodného partnera s dlouhodobými zkušenostmi a hlubokými znalostmi v oboru.

  Přečíst článek

  Pilotní projekt Advanced Grid Analytics v Lichtenštejnsku

  V průběhu osmiměsíčního pilotního projektu testují společnosti Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) a Landis+Gyr potenciál prostředků pro analytiku pokročilé sítě (Advanced Grid Analytics) pro procesy typické energetické společnosti v rámci sítí středního a nízkého napětí. Cílem tohoto pilotního projektu je prokázat užitečnost údajů z inteligentního měření pro analýzu a optimalizaci sítě. Projekt byl zahájen počátkem září tohoto roku a po jeho úspěšném dokončení se plánuje celostátní nasazení v celkovém rozsahu 27.000 měřicích míst.

  Přečíst článek

  Landis+Gyr zavádí inteligentní elektroměry v Portugalsku

  Landis+Gyr, přední globální dodavatel řešení energetického managementu a smart grid, pracuje v průběhu let 2017-2018 v partnerství se společností Siemens pro EDP (Energias de Portugal) na zavádění inteligentních elektroměrů.

  Přečíst článek

  První technologie smart grid ve Švýcarsku

  V roce 2015 společnost Landis+Gyr dodala své řešení smart grid, sestávající ze zařízení S760 Smart Grid Device Integrator a zařízení SmartCom RTU, společnosti AEW, provozovateli distribuční sítě a dodavateli elektrické energie pro oblast Aargau. Společnost AEW potřebovala udržet stabilitu rozvodné sítě pomocí řízení výroby fotovoltaické energie a zdokonalit vizualizaci sítě prostřednictvím monitorování transformačních stanic. Kombinace těchto smart grid aplikací a stávající infrastruktury bilancování energie umožnila společnosti AEW optimalizovat své činnosti a dosáhnout úspory nákladů.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše