Pilotní projekt Advanced Grid Analytics v Lichtenštejnsku

V průběhu osmiměsíčního pilotního projektu testují společnosti Liechtensteinische Kraftwerke (LKW) a Landis+Gyr potenciál prostředků pro analytiku pokročilé sítě (Advanced Grid Analytics) pro procesy typické energetické společnosti v rámci sítí středního a nízkého napětí. Cílem tohoto pilotního projektu je prokázat užitečnost údajů z inteligentního měření pro analýzu a optimalizaci sítě. Projekt byl zahájen počátkem září tohoto roku a po jeho úspěšném dokončení se plánuje celostátní nasazení v celkovém rozsahu 27.000 měřicích míst.

Přečíst článek

Landis+Gyr zavádí inteligentní elektroměry v Portugalsku

Landis+Gyr, přední globální dodavatel řešení energetického managementu a smart grid, pracuje v průběhu let 2017-2018 v partnerství se společností Siemens pro EDP (Energias de Portugal) na zavádění inteligentních elektroměrů.

Přečíst článek

První technologie smart grid ve Švýcarsku

V roce 2015 společnost Landis+Gyr dodala své řešení smart grid, sestávající ze zařízení S760 Smart Grid Device Integrator a zařízení SmartCom RTU, společnosti AEW, provozovateli distribuční sítě a dodavateli elektrické energie pro oblast Aargau. Společnost AEW potřebovala udržet stabilitu rozvodné sítě pomocí řízení výroby fotovoltaické energie a zdokonalit vizualizaci sítě prostřednictvím monitorování transformačních stanic. Kombinace těchto smart grid aplikací a stávající infrastruktury bilancování energie umožnila společnosti AEW optimalizovat své činnosti a dosáhnout úspory nákladů.

Přečíst článek

Technologie smart grid ve Švýcarsku

V roce 2015 společnost Landis+Gyr dodala své řešení smart grid, sestávající ze zařízení S760 Smart Grid Device Integrator a zařízení SmartCom RTU společnosti AEW, provozovateli distribuční sítě a dodavateli elektrické energie pro oblast Aargau. Společnost AEW potřebovala udržet stabilitu rozvodné sítě pomocí řízení výroby fotovoltaické energie a zdokonalit vizualizaci sítě prostřednictvím monitorování transformačních stanic. 

Přečíst článek

Bateriový systém pro akumulaci energie (BESS) byl nainstalován v Helsinkách

Největší systém na akumulaci energie v severských zemích, dodaný společnostmi Landis+Gyr a Toshiba, dorazil do oblasti Suvilahti v Helsinkách. Tento bateriový systém váží okolo 28 tun a obsahuje přes 13 000 lithium-iontových bateriových článků SCiB™. Systém byl instalován v polovině května a je připraven pro spuštění počátkem června.

Přečíst článek

Záruka budoucnosti komunikačních technologií v oboru inteligentního měření (Smart metering)

Společnost Landis+Gyr rozšiřuje své smart grid řešení Gridstream®komunikační technologii G3-PLC. Tato nová technologie umožňuje rychlejší a bezpečnější komunikaci s využitím infrastruktury sítě typu smart grid a poskytuje flexibilitu připojení s novými inteligentními aplikacemi.

Přečíst článek