Blog Landis+Gyr

Společnost Landis+Gyr vyhrála kontrakt na dodávku technologie smart grid v Polsku

Společnost Landis+Gyr zvítězila ve výběrovém řízení na dodávku jednotek S650 Smart Grid Terminal pro čtyři největší polské energetické společnosti.

Přečíst článek

Rozvoj trhu smart meteringu v Evropě

Společnost Landis+Gyr si udržuje vedoucí postavení v Evropě a zaujímá přední místo na rychle se rozvíjejících trzích.

Přečíst článek

Andreas Umbach mezi 40 nejvlivnějšími osobami evropského průmyslového sektoru smart grid.

Redakční rada průmyslového magazínu Metering & Smart Energy International uvedla ve své ‘Příručce pro rozvoj smart grid 2015’ Andrease Umbacha, CEO společnosti Landis+Gyr, jako jednu ze 40 nejvlivnějších osob evropského průmyslového sektoru smart grid.

 

Podle časopisu představují jednotlivci uvedení na seznamu vlivnou hybnou sílu v odvětví smart grid v Evropě.

Přečíst článek

Plnění požadavků SAIDI/SAIFI pro zlepšení spolehlivosti sítě

Společnost Landis+Gyr spolupracuje se severskými provozovateli sítí na zavádění inteligentních měřidel a technologií smart grid pro zvýšení kvality energie.

Přečíst článek

Díky řešení ANM (automatizované řízení sítě) se mikrosíť stává skutečností

Dostupnost informací v reálném čase je aktuálně v přenosových sítích nízká, a to i přes existenci příslušných zařízení, aplikací inteligentní sítě a nástrojů pro vizualizaci, datových analýz a provozních procesů. Tím, co dosud chybí, je potřebný stupeň automatizace, který by umožnil efektivní provoz přenosové sítě na místní úrovni.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše