Blog Landis+Gyr

Spoluprací k excelenci

Společnost Landis+Gyr má dlouhou tradici ve spolupráci s vysokými školami a vzdělávacími organizacemi. V celém regionu EMEA spolupracují různé závody Landis+Gyr denně se studenty a výzkumnými pracovníky na celé řadě projektů, které podporují akademické i podnikatelské cíle. Hloubka této spolupráce je různá – od poskytování studentských stáží až po strategické, dlouhodobé výzkumné projekty.

Přečíst článek

CEO společnosti Landis+Gyr zvolen mezi globální elity Smart Energy

Prezident a CEO společnosti Landis+Gyr, Andreas Umbach, byl zvolen mezi jedenáct nejvlivnějších osob evropského sektoru smart grid, publikovaných v dokumentu „The Global Smart Energy Elites: Projects and People”, který vydává společnost Metering & Smart Energy International. Ve zkrácené verzi rozhovoru poukazuje Andreas Umbach na možnosti průmyslového růstu, na výzvy a budoucí trendy. Celý rozhovor si můžete přečíst zde.

Přečíst článek

Na cestě k odolné evropské energetické unii

. . .nejambicióznější evropský projekt od založení společenství uhlí a oceli.“1

Energetická unie pro Evropu, ustanovená v únoru letošního roku, představuje novou iniciativu EU zaměřenou na formulaci integrované evropské energetické strategie zabývající se bezpečností a diverzifikací zdrojů, energetickou účinností, snížením emisí skleníkových plynů (obnovitelnými zdroji), inovacemi a interním energetickým trhem. Ve sdělení z 25. února 2015 jsou stanoveny vize a cíle pro budoucí energetickou politiku EU a seznam 15 bodů akčního plánu. Tyto vize a cíle je ještě třeba promítnout do reálné politiky ve formě konkrétních iniciativ, a to jak legislativních návrhů, tak nelegislativních zásad se dvěma soubory opatření ročně – zimním a letním balíčkem.

Přečíst článek

Andreas Umbach mezi 40 nejvlivnějšími osobami evropského průmyslového sektoru smart grid.

Redakční rada průmyslového magazínu Metering & Smart Energy International uvedla ve své ‘Příručce pro rozvoj smart grid 2015’ Andrease Umbacha, CEO společnosti Landis+Gyr, jako jednu ze 40 nejvlivnějších osob evropského průmyslového sektoru smart grid.

 

Podle časopisu představují jednotlivci uvedení na seznamu vlivnou hybnou sílu v odvětví smart grid v Evropě.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše