Landis+Gyr Czech Republic

Landis+Gyr Czech Republic

Landis+Gyr je předním světovým dodavatelem řešení v oboru měření elektrické energie, plynu, tepla/chladu a vody pro energetické společnosti. Společnost už od roku 1896 pomáhá svým zákazníkům plnit provozní a zákonem i odběrateli stanovované požadavky s využitím všech dostupných technologických možností a výhod. Díky svému zaměření na kvalitu, spolehlivost a inovace dnes skupina Landis+Gyr nabízí ucelený sortiment měřidel energie a integrovaných řešení pro smart metering, která pomáhají energetickým společnostem i koncovým uživatelům lépe využívat omezené zdroje, šetřit provozní náklady a chránit životní prostředí cestou lepšího hospodaření s energií – a budování smart grid.

Firemní společenská odpovědnost – optimističtější budoucnost pro všechny

Technologie smart meteringu už ze své základní podstaty přispívá k udržitelnější budoucnosti. Umožňuje energetickým společnostem a zákazníkům přijímat informovaná rozhodnutí o používání energie, zvyšovat efektivitu jejího využívání a odpovědně přistupovat ke zdrojům. Systémy smart meteringu jsou základní součástí celosvětového úsilí o modernizaci systémů distribuce elektrické energie a zvládnutí přechodu na stále více decentralizovanou architekturu rozvodné sítě. Vytvářejí základy pro inovativní řešení v oblasti energetiky a razí cestu k udržitelné energetické budoucnosti.

Přečíst článek

Inteligentní elektroměry Landis+Gyr pro ambiciózní projekt ve Španělsku

Jeden z celosvětově největších dodavatelů energie znovu volí řešení Landis+Gyr: Největší španělská energetická společnost IBERDROLA podepsala objednávku na více než 700 000 inteligentních elektroměrů od společnosti Landis+Gyr, která již v minulých šesti letech dodala celkem 1,5 milionu zařízení. Nově objednaná zařízení jsou inteligentní elektroměry poslední generace a budou nainstalovány v konečné fázi projektu hromadného zavádění STAR v roce 2017. Cílem společnosti IBERDROLA je vybavit do prosince 2018 všechny domácnosti svých zákazníků inteligentními elektroměry v souladu se španělskou legislativou.

Přečíst článek

Snazší cesta k úsporám energie v Burgenlandsku

Stále větší počet zákazníků v rakouské spolkové zemi Burgenland bude moci jednodušeji šetřit náklady na energii. Společnost Netz Burgenland již nainstalovala 20 000 inteligentních elektroměrů a vytváří další zásoby, aby mohla pokračovat v jejich instalaci v celé své správní oblasti. Do konce roku 2019 bude následovat instalace dalších 180 000 zařízení tak, aby byly dodrženy místní legislativní požadavky.

Přečíst článek

Netze BW a Landis+Gyr propagují digitalizaci v Německu

Německo již po desetiletí zastává ve střední Evropě roli průkopníka transformace způsobu výroby, distribuce a spotřeby energie. Proto by nemělo být překvapením, že v čele trendu zvyšování úrovně digitalizace na energetickém trhu stojí přední energetická společnost ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko.

Přečíst článek

Technologie smart grid ve Švýcarsku

V roce 2015 společnost Landis+Gyr dodala své řešení smart grid, sestávající ze zařízení S760 Smart Grid Device Integrator a zařízení SmartCom RTU společnosti AEW, provozovateli distribuční sítě a dodavateli elektrické energie pro oblast Aargau. Společnost AEW potřebovala udržet stabilitu rozvodné sítě pomocí řízení výroby fotovoltaické energie a zdokonalit vizualizaci sítě prostřednictvím monitorování transformačních stanic. 

Přečíst článek

Inteligentní elektroměry Landis+Gyr pro Rakousko

Na konci roku 2017 získá více než čtvrt milionu domácností v rakouské spolkové zemi Štýrsko jedny z nejpokročilejších inteligentních elektroměrů na světě poté, co společnost Landis+Gyr vyhrála výběrové řízení na dodávky 330.000 inteligentních elektroměrů E450 G3 s komunikací po elektrickém vedení (PLC) pro konsorcium rakouských energetických společností.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše