Landis+Gyr Czech Republic

Landis+Gyr Czech Republic

Landis+Gyr je předním světovým dodavatelem řešení v oboru měření elektrické energie, plynu, tepla/chladu a vody pro energetické společnosti. Společnost už od roku 1896 pomáhá svým zákazníkům plnit provozní a zákonem i odběrateli stanovované požadavky s využitím všech dostupných technologických možností a výhod. Díky svému zaměření na kvalitu, spolehlivost a inovace dnes skupina Landis+Gyr nabízí ucelený sortiment měřidel energie a integrovaných řešení pro smart metering, která pomáhají energetickým společnostem i koncovým uživatelům lépe využívat omezené zdroje, šetřit provozní náklady a chránit životní prostředí cestou lepšího hospodaření s energií – a budování smart grid.

Kvalita E2E zajišťuje výkonnost smart meteringu

Technologie AMI poskytuje data o energii od milionů spotřebitelů energie. Informace o spotřebě energie a kvalitě elektrické energie jsou integrovány do vnitřních procesů energetických společností a mají zásadní význam pro kontinuitu jejich obchodních aktivit. Výkonnost řešení smart meteringu přesahuje technickou kvalitu jednotlivých komponent AMI.

Přečíst článek

Landis+Gyr jako první v Evropě získává certifikaci IDIS pro smart metering technologii G3-PLC

Inteligentní elektroměry Landis+Gyr E450 s komunikací G3-PLC obdržely certifikaci Asociace na podporu interoperabilních zařízení IDIS. Certifikace IDIS následuje po certifikaci udělené skupinou G3-PLC Alliance pro zařízení komunikující v pásmu CENELEC A a pásmech 150-500 KHz.  

Přečíst článek

EU zavádí první právní předpisy pro kybernetickou bezpečnost

Kybernetická bezpečnost je v energetickém sektoru velmi diskutovaným tématem, řada energetických společností si však dosud nebyla zcela jistá, jak ji rozvíjet v konkrétních obchodních podmínkách. Letos v létě byla v Evropské unii vydána dvě prohlášení, která poskytují právní pokyny a podporují definici směru dalších kroků. Pro každodenní správu zabezpečení informací poskytují praktický rámec průmyslové normy.

Přečíst článek

Landis+Gyr slaví 120. výročí existence

Letos v létě oslaví společnost Landis+Gyr 120. výročí své existence – výjimečný milník, kterého dosáhne jen málo organizací.

Přečíst článek

Workshop G3 PLC komunikační technologie v Praze

V květnu se v Praze konal workshop pro zákazníky českých a slovenských energetických společností. Jednalo se o společný pracovní seminář společností Renesas a Landis+Gyr, kterého se zúčastnilo asi 30 manažerů ze všech českých energetických společností ČEZ, E.ON, PRE, RWE, a ze slovenské distribuční společnosti VSE.

Přečíst článek

Spoluprací k excelenci

Společnost Landis+Gyr má dlouhou tradici ve spolupráci s vysokými školami a vzdělávacími organizacemi. V celém regionu EMEA spolupracují různé závody Landis+Gyr denně se studenty a výzkumnými pracovníky na celé řadě projektů, které podporují akademické i podnikatelské cíle. Hloubka této spolupráce je různá – od poskytování studentských stáží až po strategické, dlouhodobé výzkumné projekty.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše