Landis+Gyr Czech Republic

Landis+Gyr Czech Republic

Landis+Gyr je předním světovým dodavatelem řešení v oboru měření elektrické energie, plynu, tepla/chladu a vody pro energetické společnosti. Společnost už od roku 1896 pomáhá svým zákazníkům plnit provozní a zákonem i odběrateli stanovované požadavky s využitím všech dostupných technologických možností a výhod. Díky svému zaměření na kvalitu, spolehlivost a inovace dnes skupina Landis+Gyr nabízí ucelený sortiment měřidel energie a integrovaných řešení pro smart metering, která pomáhají energetickým společnostem i koncovým uživatelům lépe využívat omezené zdroje, šetřit provozní náklady a chránit životní prostředí cestou lepšího hospodaření s energií – a budování smart grid.

Bezpečnost informací není pouze doplňkem

Internet věcí (IoT) otevírá bránu pro nekonečné možnosti v energetickém sektoru. Takové všestranné možnosti však mohou vytvářet i jiný druh energie: poněkud škodlivý druh. Hrozba neočekávaných narušení bezpečnosti se netýká pouze ušlých zisků nebo snížené spokojenosti zákazníků, ale ve výsledku i osobních údajů spotřebitelů a nakonec také stability elektrické sítě.

Přečíst článek

Malý nástroj přinášející velké úspory

Se vzrůstající pozorností věnovanou energetické účinnosti nabývá stále větší důležitosti spoluúčast koncových spotřebitelů. Na mnoha evropských trzích energetičtí regulátoři prosazují stanovení národních předpisů nebo specifikací pro inteligentní měření umožňujících informovaným spotřebitelům přijímat kvalifikovaná rozhodnutí o využívání energií. Povědomí o aspektech spotřeby energie je nutným prvním krokem, ovšem ve světě IoT (internetu věcí) může jít využití inteligentních energetických údajů i mnohem dál.

Přečíst článek

Největší světová instalace inteligentní sítě dosáhla nového milníku

Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO) překročila počet deseti milionů moderních elektroměrů a zařízení instalovaných a komunikujících v rámci největší energetické sítě IoT (internet věcí) na světě. Tento mnohostranný projekt tak nyní dosáhl takové šíře a rychlosti rozvoje, které jsou v energetických odvětvích unikátní.

Přečíst článek

Seminář v Landis+Gyr Praha “Novinky v legislativě EU pro smart metering”

V únoru organizovala společnost Landis+Gyr Česká republika seminář pro zákazníky v Praze zaměřený na nové návrhy v legislativě Evropské unie pro smart metering. Tento seminář byl pro zákazníky relevantní, protože v současné době probíhají v České republice diskuse o zavedení inteligentního měření a připravuje se nová národní analýza nákladů a přínosů (CBA). Proto jsou informace z Bruselu pro energetické společnosti zásadní.

Přečíst článek

Role provozovatelů distribučních soustav na novém energetickém trhu

U tohoto kulatého stolu diskutujeme o tom, co můžeme očekávat od provozovatelů distribučních soustav na „novém energetickém trhu“. Přesněji vyjádřeno budeme diskutovat o přetváření trhu, vyvolaném rychle vzrůstajícím počtem obnovitelných zdrojů, změnami energetické politiky, regulacemi, digitalizací a jejím dopadu na stávající energetický obchodní model a technologickým prostředím.

Přečíst článek

Evropský „Zimní balíček“ míří vysoko

30. listopadu 2016 předložila Evropská komise návrh nejrozsáhlejší reformy energetické politiky v Evropské unii za posledních téměř 10 let. Takzvaný „Zimní balíček“, oficiálně nazvaný „Čistá energie pro všechny Evropany“, je objemný balík legislativních návrhů, rozhodnutí Komise a oficiálních zpráv a sdělení. 

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše