Blog Landis+Gyr

  Jak energetickým společnostem umožnit zvládnout proměnu energetiky

  V uplynulých dvou letech nabrala proměna energetického průmyslu na rychlosti. Sešli jsme se s Bodem Zeugem, výkonným viceprezidentem a ředitelem společnosti Landis+Gyr pro EMEA. Spolu jsme debatovali o zásadních trendech v energetickém sektoru, jaký vliv mají na energetické společnosti a jak hodlá Landis+Gyr podporovat energetické společnosti při řešení současných i nadcházejících výzev.

  Přečíst článek

  Landis+Gyr dodá AMI řešení 2. generace společnosti Falkenberg Energi ve Švédsku

  Falkenberg Energi si zvolila platformu Landis+Gyr Gridstream© Connect s měřiči E360 NB-IoT komunikujícími způsobem point-to-point a SaaS (software jako službu) pro zlepšování své činnosti a možnost budoucího rozvoje.

  Přečíst článek

  Největší světová instalace inteligentní sítě dosáhla nového milníku

  Společnost Tokyo Electric Power (TEPCO) překročila počet deseti milionů moderních elektroměrů a zařízení instalovaných a komunikujících v rámci největší energetické sítě IoT (internet věcí) na světě. Tento mnohostranný projekt tak nyní dosáhl takové šíře a rychlosti rozvoje, které jsou v energetických odvětvích unikátní.

  Přečíst článek

  Zajímavá školení uskutečněná v roce 2016

  Školení pro National Grid Saudská Arábie – nejkomplexnější a nejdelší dosud provedené školení v Landis+Gyr Praha

  Přečíst článek

  Converge jako systém pro Smart Metering v Maďarsku

  V září roku 2016 jsme dosáhli dalšího významného milníku: vyhráli jsme kontrakt na dodávku druhého systému Converge v E.ON Maďarsko, který není závislý na prvním, přičemž v novém řešení bude Converge určen pro Smart Metering.

  Přečíst článek

  Změna datového modelu a obousměrné rozhraní na Energy IP (Siemens) ve společnosti Infrax

  Východisko projektu

  Flandry, severní a holandsky mluvící část Belgie, zahájí v roce 2019 rollout inteligentního měření.  V rámci přípravy tohoto rolloutu rozhodla aliance všech belgických distribučních společností vybudovat národní centrum pro naměřená data. Všechny distribuční společnosti budou od roku 2019 posílat svá naměřená data v oblasti ICG (industrial, commercial and grid, tj. v oblasti průmyslu, obchodu a sítí) i v rezidenční oblasti do nově vytvořené platformy ATRIAS, která se stává národním centrem.

  Přečíst článek

  Články podle tématu

  Vidět vše