Blog Landis+Gyr

Evropský „Zimní balíček“ míří vysoko

30. listopadu 2016 předložila Evropská komise návrh nejrozsáhlejší reformy energetické politiky v Evropské unii za posledních téměř 10 let. Takzvaný „Zimní balíček“, oficiálně nazvaný „Čistá energie pro všechny Evropany“, je objemný balík legislativních návrhů, rozhodnutí Komise a oficiálních zpráv a sdělení. 

Přečíst článek

Inteligentní elektroměry Landis+Gyr pro ambiciózní projekt ve Španělsku

Jeden z celosvětově největších dodavatelů energie znovu volí řešení Landis+Gyr: Největší španělská energetická společnost IBERDROLA podepsala objednávku na více než 700 000 inteligentních elektroměrů od společnosti Landis+Gyr, která již v minulých šesti letech dodala celkem 1,5 milionu zařízení. Nově objednaná zařízení jsou inteligentní elektroměry poslední generace a budou nainstalovány v konečné fázi projektu hromadného zavádění STAR v roce 2017. Cílem společnosti IBERDROLA je vybavit do prosince 2018 všechny domácnosti svých zákazníků inteligentními elektroměry v souladu se španělskou legislativou.

Přečíst článek

Zapojte AMI kybernetickou bezpečnost do struktury vaší organizace

Útok, který způsobil výpadek osvětlení na Ukrajině koncem roku 2015, uvedl kybernetickou bezpečnost energetického sektoru do centra pozornosti. V každodenní praxi energetických společností jsou podobné útoky běžné již delší dobu, avšak dnešní hackeři pracují stále systematičtěji a s větší profesionalitou.

Přečíst článek

Společnost Enedis zvolila pro obnovu svého parku elektroměrů technologii Landis+Gyr

Společnost Enedis (dříve ERDF), největší distributor elektrické energie ve Francii, si vybrala Landis+Gyr jako svého preferovaného partnera pro rozšíření projektu, který se zaměřuje na obnovu celého měřicího vybavení pro komerční a průmyslové zákazníky.

Přečíst článek

Záruka budoucnosti komunikačních technologií v oboru inteligentního měření (Smart metering)

Společnost Landis+Gyr rozšiřuje své smart grid řešení Gridstream®komunikační technologii G3-PLC. Tato nová technologie umožňuje rychlejší a bezpečnější komunikaci s využitím infrastruktury sítě typu smart grid a poskytuje flexibilitu připojení s novými inteligentními aplikacemi.

Přečíst článek

Modernizace švýcarské elektrárny inteligentní technologií

Společnost Landis+Gyr získala další zakázku od dlouholetého zákazníka Kraftwerke Birsfelden AG. Společnost Kraftwerke Birsfelden provozuje již od roku 1950 kombinovanou hydroelektrárnu a zdymadla na řece Rýnu ve švýcarském Birsfeldenu, mezi městem Basilej a Bodamským jezerem.

Přečíst článek

Články podle tématu

Vidět vše