Landis+Gyr blogi

  Landis+Gyr

  Landis+Gyr

  Landis+Gyr is the leading global provider of integrated energy management solutions for the utility sector. Offering one of the broadest portfolios, we deliver innovative and flexible solutions to help utilities solve their complex challenges in smart metering, grid edge intelligence and smart infrastructure.

  Landis+Gyr ja Caruna solmivat merkittävän sopimuksen etäluentapalvelusta

  Suomen suurin sähkönsiirtoyhtiö Caruna siirtää 650 000 etäluettavan mittapisteen operointivastuun Landis+Gyrille syksyllä 2018. Palvelusopimuksen kesto on vähintään kuusi vuotta ja se vahvistaa Landis+Gyrin asemaa energiayhtiöiden teknologiariippumattomana palveluntarjoajana.

  Lue lisää  

  Pieni työkalu – suuret säästöt

  Energiankuluttajilla on yhä suurempi merkitys energiatehokkuuden lisäämisessä. Useissa Euroopan maissa viranomaissäädökset edellyttävät älykästä mittausta koskevissa vaatimuksissa, että kuluttajille on tarjottava tietoa omasta kulutuksestaan energiankäyttöön liittyvien päätösten tueksi. Kaikki alkaa kuluttajan tietoisuuden lisääntymisestä, mutta IoT-maailma tarjoaa mahdollisuuksia myös paljon muuhun.

  Lue lisää  

  G3 PLC kehittää etäluentaratkaisun käyttöä

  Verrattuna aikaisempiin PLC-teknologioihin G3 PLC:n etuja ovat parantunut tietoturva sekä tiedonsiirron lisääntynyt nopeus ja luotettavuus. G3 PLC -tiedonsiirto mahdollistaa suurten datamäärien käsittelyn  ja parantaa sekä etäluentaratkaisun käyttöä että toimitusvarmuutta.

  Lue lisää  

  Maailman laajin älykkään mittauksen projekti: 10 miljoonaa mittaria asennettu

  Tokyo Electric Power (TEPCO) on ottanut käyttöön yli kymmenen miljoonaa etäluettavaa mittaria, jotka nyt kommunikoivat maailman laajimmassa sähköverkon IoT-toteutuksessa. Vaativa projekti on tähän asti energiasektorin laajin ja nopein älykkään mittauksen käyttöönotto maailmanlaajuisesti.

  Lue lisää  

  Landis+Gyrin yhteiskuntavastuussa korostuvat kestävä kehitys ja tulevaisuus

  Älykkään mittauksen teknologia auttaa edistämään kestävää kehitystä ja tulevaisuutta. Sen avulla energiayhtiöt ja kuluttajat voivat tehdä ajantasaiseen tietoon perustuvia harkittuja päätöksiä energiankäytöstä ja käyttää energiaresursseja vastuulliseesti. Älykäs mittaus on keskeisessä roolissa, kun eri puolilla maailmaa päivitetään energian jakelujärjestelmiä ja siirrytään kohti hajautettua energiantuotantoa. Näin luodaan pohja innovatiivisille energianhallintaratkaisuille ja tulevaisuuden kestävälle energiankäytölle.

  Lue lisää  

  EU 'Winter Package' asettaa energiapolitiikan tavoitteet korkealle

  Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2016 kokoelman energiapoliittisia ehdotuksia, joiden tavoitteena on uudistaa energiapolitiikkaa laajamittaisesti. Kokoelma on yksi laajimmista energia-alaan liittyvistä EU:n ehdotuksista kymmeneen vuoteen. 'Winter Package' -nimellä tunnettu paketti, viralliselta nimeltään Clean Energy for all Europeans, sisältää massiivisen määrän lainsäädäntöaloitteita, komission päätöksiä sekä virallisia tiedonantoja ja raportteja. 

  Lue lisää  

  Artikkelit aiheen mukaan

  Näytä kaikki